Esbo stad förbereder sig på att sälja Esbo sjukhus fastighet – sjukhusets verksamhet fortsätter som förut

5.1.2022 11.51Uppdaterad: 10.1.2022 7.24

Esbo stad har på grund av verkställandet av vårdreformen berett försäljningen av Esbo sjukhus fastighet till LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky. Köpebrevet har undertecknats villkorligt och köpet genomförs om Esbo stadsstyrelse godkänner det. Stadsstyrelsen behandlar ärendet vid sitt sammanträde den 10 januari.

Esbo stad säljer Esbo sjukhus fastighet på adressen Karvasbackavägen 6 till LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky, förutsatt att stadsstyrelsen godkänner köpet.

Esbo stad säljer Esbo sjukhus fastighet på adressen Karvasbackavägen 6 till LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky, förutsatt att stadsstyrelsen godkänner köpet. Bilden: Kuvatoimisto Kuvio Oy

Beredningen av försäljningen av Esbo sjukhus aktiestock har huvudsakligen gjorts under hösten 2021. Kravet på köpet var att den nya ägaren ska ha lokal förvaltning i Finland. Det kom in tio anbud, varav sex gick vidare till den andra omgången.

Det fanns även ett stort internationellt intresse för försäljningsobjektet. Den inhemska placeringsfonden med omfattande ägarunderlag klarade sig i en hård internationell konkurrens. Placerare i LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky är Keva, LokalTapiola, Statens pensionsfond, Kyrkans pensionsfond och Eläkekassa Verso.

Den skuldfria köpesumman för aktierna är 295 miljoner euro. Vid köpet överförs företaget som äger byggnaden med arrenderätt till den nya ägaren.

År 2023 överförs hyresavtalet till Västra Nylands välfärdsområde

Stadens affärsverk Esbo lokaler har berett ett hyresavtal för lokalerna med LähiTapiola Yhteiskuntakiinteistöt Suomi Ky om uthyrning av Esbo sjukhus lokaler, under förutsättning att köpet genomförs. Om köpet genomförs hyr Esbo lokaler vidare lokalerna för att användas av välfärds- och hälsosektorn. Från ingången av 2023, då ansvaret för att ordna social- och hälsovård i och med vårdreformen överförs från kommunerna till välfärdsområdena, överförs hyresavtalet tilll Västra Nylands välfärdsområde.

Hyresavtalet är för 20 år och efter det har hyresgästen möjlighet att förlänga hyresperioden tre gånger i perioder på fem år.

Hyresvärden ansvarar för ombyggnad och förnyelser, med undantag för anordningar som hänför sig till fastighetens sjukhusverksamhet. Köpet föranleder inga ändringar i Esbo sjukhus verksamhet, utan den fortsätter som förut. Affärsverket Esbo lokaler svarar för underhållet av sjukhuset tillsammans med nuvarande avtalsleverantörer.

Lokalerna som hyrs av Esbo lokaler omfattar cirka 80 procent av de uthyrbara lokalernas yta. Andra hyresgäster är HUS Lokalcentral, Jorvs apotek och R-kioski.

  • Välfärdsområde
Esbo centrum