Cykelbanor som borstas och saltas i Esbo på vintern 2022

14.1.2022 7.30Uppdaterad: 18.1.2022 8.44
Hiekkasuolatut tiet Espoossa talvella 2022
Cykelbanor som borstas och saltas i Esbo vintern 2022. Röd linje: Esbo stad. Grön linje: närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Cykelbanor ska liksom alla trafikleder plogas enligt underhållsklass. Målet är att huvudlederna är i skick före pendlingstrafiken.

Cykelbanor som borstas och saltas finns i livligt trafikerade områden i Alberga, Hagalund och Mattby. En cykelbana som löper längs Västerleden underhålls delvis av närings-, trafik- och miljöcentralen och delvis av stadsteknikcentralen.

Kartorna visar de cykelbanor som borstas och saltas.

Cykelbanor som borstas och saltas i Alberga vintern 2022. Röd linje: Esbo stad. Grön linje: närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.
Cykelbanor som borstas och saltas i Hagalund vintern 2022. Röd linje: Esbo stad. Grön linje: närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.
Cykelbanor som borstas och saltas i Mattby vintern 2022.
AlbergaMattbyHagalund