Social- och hälsovård kring jul och nyår

23.12.2021 9.01

Kring jul och nyår kan öppettiderna vid Esbo stads tjänster avvika från de normala.

Jour vid nödfall 

Jourerna betjänar dygnet runt, varje dag året om.

  • Vid livshotande situationer, ring 112. 
  • Jourhjälpen på tfn 116 117 hjälper när hälsostationerna har stängt.  
  • Social- och krisjouren i västra Nyland, tfn 09 8164 2439

Hälsovård

Coronaviruset

Om du har symtom som tyder på coronavirusinfektion kan du boka en tid för coronavirustest på adressen koronabotti.hus.fi(extern länk)

Du kan också göra en symtombedömning på adressen www.omaolo.fi(extern länk). I tjänsten får du anvisningar enligt dina symtom och vid behov hänvisas du att boka en tid för testning.

Coronarådgivningen och tidsbokningen för testning för coronaviruset på tfn 09 8163 4600 har öppet vardagar kl. 8–18 och veckoslut kl. 9–15. På julen fre–sön 24–26.12 betjänar tjänsten kl. 9–15 och på trettondagen tors 6.1 kl. 9–15.

Under andra tider, ring Jourhjälpen, tfn 116 117.

Du kan ringa coronavaccinbokningen på tfn 09 8163 4800 vardagar kl. 8–18, så ringer vi upp dig. Tidsbokningsnumret har stängt på julen fre–sön 24–26.12.2021 och på trettondagen tors 6.1.2022. Du kan också boka tid på adressen coronavaccinbokning.fi(extern länk) när du står i tur att vaccineras. Läs mera på esbo.fi/coronavaccinering.

Utdelningen av gratis ansiktsskydd

Utdelningspunkterna för ansiktsskydd har stängt på julen fre–sön 24–26.12.2021 och på trettondagen tors 6.1.2021. EFS:s lokal (Kansalaistoiminnankeskus) är stängd 23.12.2021–2.1.2022. Läs mera: Gratis ansiktsskydd för mindre bemedlade

Hälsostationer

På hälsostationernas nummer för tidsbokning och rådgivning, tfn 09 8163 4500, kan du lämna en begäran om återuppringning vardagar kl. 7–16.  Tjänsten har stängt på julen fre–sön 24–26.12.2021 och på trettondagen tors 6.1.2022.

Hälsostationerna har öppet vardagar kl. 8–16. Hälsostationerna har stängt på julen fre–sön 24–26.12.2021 och på trettondagen tors 6.1.2021.

Jourhjälpen 116 117

När den egna hälsostationen har stängt behandlas patienter som behöver brådskande vård på jouren, dygnet runt.

Ring den avgiftsfria Jourhjälpen på tfn 116 117 innan du går till jouren. Numret svarar dygnet runt.

Tandkliniker

Kundtjänsten och tidsbokningsnumret betjänar som normalt på vardagar. Servicenumren har stängt fre–sön 24.12–26.12.2021 och på trettondagen tors 6.1.2022.

  • Icke brådskande vård, tfn 09 8163 0300 vardagar kl. 7.45–16.
  • Brådskande vård, tfn 09 8163 5900 vardagar kl. 7–16.

Tandklinikerna har öppet på vardagar. Tandklinikerna har stängt på julen fre–sön 24–26.12.2021 och på trettondagen tors 6.1.2021.

Vardagsjouren på Esbo sjukhus betjänar på vardagar. Vardagsjouren har stängt på julen fre–sön 24.12–26.12 och på trettondagen tors 6.1.2022.

Munhälsovårdens natt- och helgjour

Munhälsovårdens jour har öppet på julen fre–sön 24.12–26.12, på nyårsdagen lör 1.1 och på trettondagen tors 6.1 kl. 9–21 i Parksjukhuset i Helsingfors, på adressen Stenbäcksgatan 11, dörr C. Tidsbokning vardagar kl. 8–21 på tfn 09 4717 1110.

Nattjouren betjänar på Tölö sjukhus olycksfallsstation i Helsingfors, på adressen Tölögatan 40, tfn 040 621 5699. Ring innan du kommer till jouren.

Studerandehälsovården

Studerandehälsovårdens centraliserade verksamhetsställe i Esbo centrum, rådgivnings- och tidsbokningsnumret samt chatten TerkkariChat är stängda 22.12.2021–2.1.2021 och på trettondagen tors 6.1.2022.

Öppen rehabilitering

Den centraliserade tidsbokningen, tfn 8163 6000 har öppet vardagar kl. 8–13 och stängt på julen fre–sön 24.12–26.12.2021 och på trettondagen tors 6.1.2022. Avbokning av bokade tider kan lämnas i telefonsvararen dygnet runt.

Fysioterapins tjänster har öppet på vardagar och stängt på julen fre–sön 24–26.12.2021 och på trettondagen tors 6.1.2021.

Talterapin för vuxna har stängt 27.12–5.1.2022.

Mental- och missbruksvården

Kliniken för mental- och missbruksvård på servicetorget i Iso Omena betjänar 23.12.2021 kl. 8–14. Tjänsten har stängt på julen fre–sön 24.12–26.12.2021 och på trettondagen tors 6.1.2022. Tjänsten är öppen 27–31.12.2021 som normalt, kl. 8–16.

Familje- och socialtjänster

Vuxensocialarbetet

Tjänsten Omatila (hjälp vid närstående- och familjevåld) har stängt 24–26.12.2021, 1–2.1.2022 och 6.1.2022. När Omatila har stängt kan du kontakta Västra Nylands social- och krisjour på tfn 09 8164 2439.

Mödra- och barnrådgivningar

Mödra- och barnrådgivningarna har inte kvälls- eller lördagsöppet 13.12.2021–2.1.2022.

Familjesocialarbete

Välfärdstjänsternas återuppringningsnummer, tfn 09 8162 3600 betjänar 23.12 och 31.12 kl. 9–12.

Familjerättsliga tjänster

Öppet 27–31.12.2021 kl. 8.15–15.00.

Barnatillsyningsmän

Barnatillsyningsmännens centraliserade rådgivnings- och tidsbokningsnummer på tfn 09 8162 7711 samt call in-tjänsten har stängt 27−31.12.2021.

Första hjälpen vid skilsmässa

Första hjälpen vid skilsmässa har stängt 20.12.2021–16.1.2022.

Mötesplatsen

Mötesplatsen har stängt 24–26.12.2021. I övrigt betjänar vi enligt normala öppettider.

Funktionshinderservice

Kungsvägens verksamhetscenter och Rilax verksamhetscenter håller stängt 27.12.2021–7.1.2022.

Funktionshinderservicens rådgivningsnummer betjänar 20.12.2021–7.1.2022 kl. 9–11.

Äldreomsorg

Servicecentralerna för seniorer i Esbo centrum, Gäddvik, Alberga, Hagalund och Sökö har stängt 27.12–31.12.2021. Köklax servicecentral är stängd 27.12.2021–14.1.2022.

  • Stöd i vardagen
  • Hälsostation