Programmet Evenemangens gemensamma Esbo syftar till både vitalitet och välmående

10.12.2021 11.53Uppdaterad: 10.12.2021 12.29
Ca tio personer står och diskuterar med ansiktsmask på sig framför en väg med post it-lappar.
Spetsen av de stora målen för programperioden började förfinas småningom när enskilda idéer kombinerades och eliminerades i små grupper. Arbetet fortsätter den 13 december 2021, då styrgruppen träffas på distans för att arbeta med nyttomålen för programperioden.Bild: Hanna Kautto

Programmet Evenemangens gemensamma Esbo är ett av Esbos fyra förvaltningsövergripande utvecklingsprogram för fullmäktigeperioden 2021–25. Arbetet inleddes den 24 november 2021 på en workshop av styrgruppen där medlemmarna omedelbart rullade upp ärmarna och började skissera de stora målen för programperioden.

Ordföranden för programmet, Joel Vanhanen (saml.), inledde evenemanget med att påpeka att evenemangen inte bara är roliga fritidsaktiviteter utan också spelar en viktig roll för stadens vitalitet.

”Vi har fortfarande arbete att göra så att alla förstår hur stor inkomstkälla evenemangen är för regionen”, sade Vanhanen.

Programchef Lea Rintala illustrerade frågan sett i siffror: I Nyland sysselsätter evenemangssektorn cirka 10 500 personer, och sektorns omsättning på nationell nivå är mer än 2,35 miljarder euro.

”Publiken på en konsert ser till exempel ofta inte hur stort bakgrundsarbetet har varit. Syftet med vårt nya program är att skapa förutsättningar för aktiviteter bakom kulisserna, med andra ord att göra det lättare att anordna evenemang”, sade Rintala.

Idégivare och nätverksbyggare

Styrgruppen för programmet Evenemangens gemensamma Esbo består av förtroendevalda från olika partier och tjänsteinnehavare från stadens olika sektorer. Programmet och dess styrgrupp fungerar främst som en idégivare och nätverksbyggare.

Det tydligaste målet är att lägga grunden för en starkare evenemangskultur i Esbo, vilket kommer att öka livskraften i regionen, men också samarbetet mellan staden, företag, organisationer och invånare och därmed gemenskapen och välbefinnandet för Esbo invånare.

”Vi bör samarbeta i nätverk. Inte bara med varandra utan med företag, invånare, Esbos andra utvecklingsprogram och våra andra intressegrupper”, sade Vanhanen.

Päivi Hoverfält, stadens programdirektör som höll ett inledningsanförande om principerna för programplanering till styrgruppen, betonade också vikten av ett nära samarbete:

”Programmen är plattformar för utveckling och experiment. Skillnaden från enskilda experiment är att programmen kan fokusera på långsiktig utveckling. Greppet kan vara modigare och mer experimentellt. Programmens resultat kan vara mycket olika: köpcentrumspromenader för seniorer är ett bra exempel på en idé som växte fram under programplaneringen och som genom experiment blev en permanent aktivitet.”

Nyttomålen ska behandlas näst

Under programmets startverkstad fick medlemmarna i styrgruppen också inledningar om Berättelsen om Esbo, målen för fullmäktigeperioden och Esbo som en verksamhetsmiljö för evenemangen samt en exempelpresentation av restaurangevenemangen på Senatstorgets sommar 2020 och Kaserntorgets sommar 2021, samordnade av Helsingfors stad.

Efter inledningarna övergick man till verkstadsdelen för att skapa en gemensam förståelse:

 • När vi talar om evenemang eller gemenskap, vad talar vi om?
 • När vi talar om Esbo, talar vi om stadsorganisationen eller någonting mer omfattande?
 • Vad har redan utvecklats och vad kan vi utnyttja?
 • Vad gör andra program – vi gör ju ingenting som överlappar?

Spetsen av de stora målen för programperioden började förfinas småningom när enskilda idéer kombinerades och eliminerades i små grupper. Arbetet fortsätter den 13 december 2021, då styrgruppen träffas på distans för att arbeta med nyttomålen för programperioden. De ska presenteras för stadsfullmäktige i februari 2022.

Vad är ett förvaltningsövergripande utvecklingsprogram?

Esbo stads förvaltningsövergripande utvecklingsprogram är samarbetsplattformar där vi tillsammans med våra partner utvecklar innovativa lösningar genom försöks- och pilotprojekt i enlighet med Berättelsen om Esbo. Utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2021–25 är

 • Ett livskraftigt Esbo
 • Ett välmående Esbo
 • Ett hållbart Esbo
 • Evenemangens gemensamma Esbo.

Följa vår evenemangs- och programkommunikation

Du kan följa framskridandet av programmet Evenemangens gemensamma Esbo på programmets webbplats.

I sociala medier antar programmet följande hashtaggen:

 • finska: #TapahtumaEspoo
 • svenska: #EvenemangsEsbo
 • engelska: #EventEspoo.

Vi uppmuntrar våra nätverk att använda samma hashtag i all kommunikation relaterad till evenemang i Esbo, oavsett om det organiseras av staden eller någon annan aktör i Esbo. På så sätt stödjer vi varandras synlighet och bygger en kommunikationsbas för vår gemensamma evenemangsstad.

 • Stadsevenemang Espoo