Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelma tavoittelee sekä elinvoimaa että hyvinvointia

10.12.2021 11.48Päivitetty: 10.12.2021 12.25
Vajaat kymmenen henkilöä seisoo maskit kasvoillaan post it -lappuseinän edessä keskustelemassa.
Ohjelmakauden isojen tavoitteiden kärki alkoi hioutua hiljalleen, kun yksittäisiä ideanjyviä yhdistettiin ja karsittiin vaihtuvissa pienissä porukoissa. Työ jatkuu 13.12., jolloin ohjausryhmä kokoontuu etänä työstämään ohjelmakauden hyötytavoitteet.Kuva: Hanna Kautto

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelma on yksi neljästä Espoon poikkihallinnollisesta kehitysohjelmasta valtuustokaudella 2021–25. Sen työ käynnistyi 24.11.2021 ohjausryhmän työpajalla, jossa jäsenet käärivät heti hihansa ja alkoivat hahmotella ohjelmakauden isoja tavoitteita.

Ohjelman puheenjohtaja Joel Vanhanen (kok.) avasi tilaisuuden muistuttamalla, että tapahtumat eivät ole vain mukavaa vapaa-ajan puuhastelua, vaan niillä on suuri merkitys kaupungin elinvoiman kannalta.

”Meillä on vielä tekemistä siinä, että kaikki ymmärtävät, kuinka suuri tulonlähde tapahtumat ovat alueelle”, Vanhanen totesi.

Ohjelmapäällikkö Lea Rintala havainnollisti asiaa lukujen valossa: Uudellamaalla tapahtuma-ala työllistää noin 10 500 henkilöä ja kansallisella tasolla alan liikevaihto on yli 2,35 miljardia euroa.

”Esimerkiksi konsertin yleisö ei usein näe, kuinka valtava työ taustalla on tehty. Uuden ohjelmamme tehtävä on luoda edellytyksiä kulisseissa tapahtuvalle toiminnalle: toisin sanoen helpottaa tapahtumien järjestämistä”, Rintala kertoi.

Uuden ideoija ja verkostojen rakentaja

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelman ohjausryhmässä on jäseninä sekä luottamushenkilöitä eri puolueista että viranhaltijoita kaupungin eri toimialoilta. Ohjelma ohjausryhmineen toimii ennen kaikkea uuden ideoijana ja verkostojen rakentajana.

Kirkkaimpana tavoitteena on luoda pohjaa nykyistä vahvemmalle espoolaiselle tapahtumakulttuurille, joka lisää alueen elinvoimaa, mutta myös kaupungin, yritysten, järjestöjen ja asukkaiden yhteistyötä ja sen seurauksena espoolaisten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

”Meidän kannattaa tehdä yhteistyötä verkostoissa. Ei vain keskenämme, vaan yritysten, asukkaiden, Espoon muiden kehitysohjelmien ja muiden sidosryhmiemme kanssa”, Vanhanen kannusti.

Myös ohjelmatyön periaatteista ohjausryhmälle alustanut kaupungin ohjelmajohtaja Päivi Hoverfält painotti tiiviin yhteistyön merkitystä:

”Ohjelmat ovat kehittämisen ja kokeilujen alustoja. Ero yksittäisiin kokeiluihin on siinä, että ohjelmissa voidaan keskittyä pidempiaikaiseen kehittämiseen. Ote voi olla rohkeampi ja kokeilevampi. Ohjelmien tuotokset voivat olla hyvin erilaisia: senioreiden kauppakeskuskävely on hyvä esimerkki ohjelmatyössä syntyneestä ideasta, joka kokeilun kautta vakiintui pysyväksi toiminnaksi.”

Seuraavaksi työn alle hyötytavoitteet

Ohjelman käynnistystyöpajassa ohjausryhmän jäsenet saivat alustukset myös Espoo-tarinasta ja valtuustokauden tavoitteista, Espoosta tapahtumien toimintaympäristönä ja esimerkinomaisen esittelyn Helsingin kaupungin koordinoimasta Senaatintorin kesän 2020 ja Kasarmintorin kesän 2021 ravintolatapahtumista.

Alustusten jälkeen siirryttiin työpajaosuuteen muodostamaan yhteistä ymmärrystä:

 • Kun puhumme tapahtumista tai yhteisöstä, mistä puhumme?
 • Kun puhumme Espoosta, puhummeko kaupunkiorganisaatiosta vai laajemmin?
 • Mitä on jo kehitetty ja mitä voimme hyödyntää?
 • Mitä muut ohjelmat tekevät − emmehän tee mitään päällekkäin?

Ohjelmakauden isojen tavoitteiden kärki alkoi hioutua hiljalleen, kun yksittäisiä ideanjyviä yhdistettiin ja karsittiin vaihtuvissa pienissä porukoissa. Työ jatkuu 13.12.2021, jolloin ohjausryhmä kokoontuu etänä työstämään ohjelmakauden hyötytavoitteet. Ne on määrä esitellä kaupunginvaltuustolle helmikuussa 2022.

Mikä poikkihallinnollinen kehitysohjelma?

Espoon kaupungin poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yhteistyöalustoja, joissa kehitämme kokeillen ja pilotoiden innovatiivisia ratkaisuja Espoo-tarinan mukaisesti yhdessä kumppanien kanssa. Valtuustokauden 2021–25 kehitysohjelmat ovat:

 • Elinvoimainen Espoo
 • Hyvinvoiva Espoo
 • Kestävä Espoo
 • Tapahtumien yhteisöllinen Espoo.

Seuraa tapahtuma- ja ohjelmaviestintäämme

Voit seurata Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -ohjelman etenemistä ohjelman verkkosivulta.

Sosiaalisessa mediassa ohjelma ottaa käyttöönsä aihetunnisteen eli hashtagin

 • suomi: #TapahtumaEspoo
 • ruotsi: #EvenemangsEsbo
 • englanti #EventEspoo.

Kannustamme verkostojamme käyttämään samaa aihetunnistetta kaikessa espoolaisiin tapahtumiin linkittyvässä viestinnässä, oli kyseessä sitten kaupungin tai jonkin muun tahon Espoossa järjestämä tapahtuma. Näin tuemme toistemme näkyvyyttä puolin ja toisin ja rakennamme viestinnällistä pohjaa yhteiselle tapahtumakaupungillemme.

 • Kaupunkitapahtumat Espoo