Färdcentralens klientregister har utsatts för ett dataintrång

13.12.2021 8.09Uppdaterad: 13.12.2021 8.53

Färdcentralen, som ordnar färdtjänst för personer med funktionsnedsättning och äldre i Esbo, har upptäckt en personuppgiftsincident som gäller Färdcentralens klienter. Intrånget upptäcktes av färdtjänstproducenten FCG Smart Transportation Ab vid en datasäkerhetsinspektion 22.11.2021. Intrånget har gällt 89 klienter, som har underrättats om saken.

Intrånget skedde 4.7–24.10.2021 under sammanlagt åtta dagar, när en före detta arbetstagare vid FCG Smart Transportation Ab efter att anställningsförhållandet upphört har loggat in i Färdcentralens system. Detta har varit möjligt eftersom FCG Smart Transportation Ab inte hade avslutat personens användarrättigheter. Klienternas uppgifter har inte sökts systematiskt, utan personen har gjort några sporadiska sökningar och öppnat några resebeställningar och klientprofiler.

Personen har haft möjlighet att se uppgifter i profilerna som skapats för färdtjänsterna, såsom namn- och adressuppgifter, personbeteckningar samt uppgifter som är nödvändiga för ordnandet av skjutsen.

Polisen utreder ärendet, staden begär utredning av FCG

FCG Smart Transportation Ab har preliminärt diskuterat fallet med personen som sökt uppgifter. Personen har berättat att endast hen själv har använt koderna. Orsaken till inloggningen i systemet har enligt personen varit nyfikenhet.

När intrånget uppdagades spärrade FCG Smart Transportation Ab omedelbart den före detta arbetstagarens användarrättigheter och kontrollerade även alla andra koder för inloggning som är i kraft. Inga andra liknande fall och öppna användarrättigheter har hittats.

Esbo stad har lämnat en begäran om utredning av fallet till polisen. En klient som råkat ut för intrånget i sina personuppgifter kan också göra en egen polisanmälan om hen så vill.

"Vi tar mycket allvarligt på personuppgiftsincidenter som gäller stadens tjänster. Detta fall är särskilt allvarligt eftersom intrånget riktar sig mot våra klienters personuppgifter. Vi har fört fallet till polisen för utredning, men dessutom förutsätter vi att FCG Smart Transportation Ab lämnar en utredning om varför koderna inte hade spärrats och hur företaget garanterar att motsvarande inte längre sker”, berättar chefen för funktionshinderservice Anu Autio.

Mer information

 

  • Färdcentralen