Programmet En ekonomiskt hållbar stad styr utvecklingen av skolnätet

Publicerad: 25.11.2021 19.05Uppdaterad: 29.11.2021 11.52

Esbo stads skolnät utvecklas genom att eftersträva större skolenheter än för närvarande i enlighet med programmet En ekonomiskt hållbar stad, som godkänts av fullmäktige. Som en del av beredningen hörs stadens personal och invånare.

Servicenätet för den grundläggande utbildningen i Esbo utvecklas genom att eftersträva större skolenheter än för närvarande. Fördelen med större enheter är till exempel mer flexibla undervisningsgrupper, ett större utbud av språk och valbara ämnen samt möjligheten att stödja elevernas olika intressen. Större skolenheter förbättrar också tjänsterna inom elevhälsan samt möjligheterna att ordna särskilt stöd och undervisning för olika språk- och kulturgrupper. Samtidigt eftersträvas lägre hyres- och verksamhetskostnader. Nämnden Svenska rum behandlar ärendet vid sina möten.

Den ordinarie personalens ställning tryggas

Utredningen inom den svenskspråkiga grundläggande utbildningen gäller Bemböle skola. Den ordinarie personalens ställning tryggas vid den eventuella förändringen och alternativa placeringsskolor för ordinariepersonalen utreds senast i början av året. Visstidsanställd personal behövs också i fortsättningen.

I beredningen beaktas också barnkonsekvenserna

Beredningen inleds med en beskrivning av nuläget och en förhandsbedömning av konsekvenserna av förändringen. I bedömningen beaktas utöver kostnadseffekterna bland annat prognoserna om antalet elever i olika områden samt hur bytet av skola påverkar barnens vardag.

Vid beredningen av ändringar i skolnätet har skolans elever, invånarna i området och kommuninvånarna möjlighet att framföra sina åsikter. Måndagen den 20 december ordnas ett öppet invånarmöte om Bemböle skola. Närmare information om mötet kommer att publiceras på Esbo stads webbplats.

Barbro Högström

Direktör för Svenska bildningstjänster050 351 1497