Minnesmärken från Hagalund – Esbo stads kulturunderstöd stöder konst i Esbo och för Esbobor

Publicerad: 22.11.2021 11.47Uppdaterad: 3.2.2022 8.52
Två skådespelare sitter på stolar på restaurang, regissören gör ändringar i en nalledräkt.
Regissör Markus Jäntti-Tuominen samt skådespelare Ella Jäntti och Riikka Lähteenmäki förbereder sig för att filma kortfilmen i Grilli Toro. Bild: Olli Urpela

Esbo stad stöder årligen olika kultur- och konstprojekt samt kreativt arbete. Understödet är avsett såväl för evenemang som gör Esbobor delaktiga, projekt inom kulturvälbefinnande som konst- och kulturprojekt som anknyter till Esbo. Syftet är att möjliggöra levande kulturverksamhet i olika områden i staden.

År 2021 stödde Esbo stads kulturnämnd drygt 90 underbara projekt. Här presenteras ett kortfilmsprojekt som fick närkulturunderstöd och som för sin del dokumenterar det hurdant Esbo har varit och är för närvarande. 

Minnenas Hagalund dokumenterats i en kortfilm

Verkserien Muistomerkkejä Tapiolasta – Minnesmärken från Hagalund som planerats av Markus Jäntti-Tuominen undersöker minnesmärken med hjälp av samtidskonst. Verkserien frågar vilka är sådana saker som skulle betjäna ett minnesmärke men inte traditionellt har betraktats tillräckligt värdefulla för detta. Den första delen av verkserien är en kortfilm som reser ett minnesmärke för nattlivet och restaurangkulturen i Hagalund genom att föra samman fiktiva gestalter, som avbildar kända restauranger i Hagalund, till Norra Hagalunds landmärke Grilli Toro. Utöver Jäntti-Tuominen har kortfilmmanuset skrivits av Tomi och Joni Hakasalo.

Jäntti-Tuominen startade planeringen av och bakgrundsarbetet för projektet redan 2020 i konstnärsateljén i Hagalund. Ursprunget för idén om projektet var önskan om att göra lokal konst med fokus på ett område.  Restaurang- och nattlivet blev vald som ämne på grund av sin vardagliga betydelse. Lokala restauranger har under årtionden varit viktiga platser för Esbobor och scener för livshändelser.

Projektunderstödet gjorde det möjligt att börja filma i augusti 2021. Verket görs av flera människor och understöd har använts för att täcka kostnader för kostymering, iscensättning och belysning.

Arbetsgruppen för filmen från vänster till höger: skådespelare Ella Jäntti och Riikka Lähteenmäki, producent Melissa Heininen, skådespelare Anssi Väisänen, filmfotografens assistent/manusförfattare Joni Hakasalo, regissör/manusförfattare Markus Jäntti-Tuominen, ljudtekniker/manusförfattare Tomi Hakasalo, filmfotograf/belysare Oskari Koponen. Bild: Olli Urpela

Kortfilmen byggs på Esbobors egna historier och erfarenheter. För projektet har lokala invånare intervjuats och frågats för kommentarer om minnen och historian relaterade till viktiga men vardagliga platser i området.  Många Esbobor delade gärna sina minnen och Jäntti-Tuominen minns insamlingen som inspirerande och rolig. Delade minnen samlades sammanlagt drygt 40 och minnen av restauranger och nattlivet delades av såväl 20-åriga restaurangbesökare som 80-åriga gamla rävar. Minnena tar fram en bild av den lokala restaurangkulturen från 1950–1960-talen ända till dags dato i Hagalund.

Filmens gestalter med sina karaktärer och beteendemönster återspeglar direkt Esbobornas minnen. I manuskriptet har dessutom hamnat även ett par direkta citat ur intervjuer med lokala invånare. Av historier och minnen som samlats in under projektet framgår att nattlivet i Hagalund var livligare förut. Jäntti-Tuominen önskar att kortfilmen både påminner om gångna tider och förmedlar det att restaurang- och nattlivskulturen i Hagalund i sig är värdefull även idag och i framtiden. När kortfilmen blir färdig är målet att verket kan ses av såväl den lokala som internationella publiken.

Understöd kan ansökas av konstnärer och professionella konst- och kulturgemenskaper samt organisationer och arbetsgrupper. Om du eller din gemenskap är intresserad av att ansöka om understöd, lönar det sig att bekanta sig noga med anvisningarna om ansökan, principerna för understöd samt avsnittet Vanliga frågor. Projektunderstöd kan ansökas från och med 7.2.2022. Fräscha och samarbetsbaserade öppningar av sökande är välkomna, även nya aktörer stöds gärna med understöd. Mer information om projektunderstöd finns på espoo.fi/kulttuuriavustukset.