Venturohuset kompletterar Utställningscentret WeeGees utbud

Publicerad: 12.10.2021 7.41
Venturohuset.
Venturohuset.Bild: Espoo City Museum

Utställningscentret WeeGee har skaffat ett viktigt designobjekt. Venturohuset, som arkitekten Matti Suuronen (1933–2013) planerat, öppnas sommaren 2021 på WeeGee.

Utställningscentret WeeGee skaffade huset av en privatperson. Det 1971 byggda Venturohuset har tidigare fungerat som servicestation i Ylöjärvi. Huset flyttas hösten 2019 för att renoveras, och öppnas för allmänheten på utställningscentret sommaren 2021. Venturo, också känt som hus CF-45, gör Futurohuset sällskap. Futurohuset (nr 001) öppnades på WeeGee 2012.

Venturohuset är en fortsättning på Futurohusets rymdåldersutopi

Arkitekten Matti Suuronen var en optimistisk designer som trodde på framtiden, vilket avspeglades i hans arbete. Suuronens Futurohus är ett ellipsformat plasthus. Husets experimentella former, nya material och optimistiska idéer är typiska för arkitekturen och designen under det sena 1960-talets rymdålder.

Suuronen planerade Venturohuset med de runda hörnen år 1971, i kölvattnet av den internationella uppmärksamheten Futurohuset fått. Så föddes serien Casa Finlandia med byggnader av armerad plast. Licensen för Venturohuset såldes till 23 länder. I Finland tillverkades 20 hus, av vilka de flesta skaffades för privat bruk och några blev servicestationer och kiosker.

Venturo och Futuro utgör en betydande designhelhet på WeeGee

WeeGee, vars mål är att bjuda på en högklassig utställningsupplevelse, är ett kulturturismobjekt med över 300 000 årliga besökare. För Utställningscentret WeeGee är det viktigt att ge ett nytt liv åt betydelsefulla designobjekt från gånga tider och på så sätt ge besökarna en möjlighet att själva uppleva stämningen i dem.

”Arkitekten Matti Suuronen utförde största delen av sitt livsverk i Esbo och det är naturligt att hans produktion lyfts fram på WeeGee. Arkitekten Aarno Ruusuvuoris robusta betongarkitektur och Matti Suuronens serietillverkade plasthus planerades och byggdes under samma tidsperiod. Vi tycker Suuronens Futuro- och Venturohus passar bra ihop med Ruusuvuoris arkitektur”, berättar Esbo stads evenemangs- och kulturchef Lea Rintala.

Upplysningar:
Evenemangs- och kulturchef Lea Rintala
tfn 046 877 1952
lea.rintala@esbo.fi

Bilder för media:
Nätverksplanerare Laura Läntinen
tfn 043 824 6337
laura.lantinen@esbo.fi

  • WeeGee
Hagalund