Sjätteklassisternas självständighetsfest ordnas virtuellt även i år, med temana gemenskap och samhörighet

Publicerad: 18.10.2021 9.42Uppdaterad: 11.11.2021 8.51
Försvarsmaktens beväringsmusikkår uppträder på sjätteklassisternas självständighetsfest.
Bild: Taru Turpeinen

I likhet med förra året firar sjätteklassisterna i Esbo Finlands självständighet virtuellt även i år. Det 104-åriga Finland firas med stadens gemensamma videohälsning, som sjätteklassisterna tar del av i sina egna skolor. Under festen får vi också ta del av elevarbeten och höra elevernas tankar om skolgemenskapens betydelse och vikten av samhörighet.

Tidigare har stadens sjätteklassister samlats i Opinmäki i Storåkern för att fira självständighetsdagen tillsammans. Sammanlagt har nästan 4000 elever deltagit i festen. På grund av den rådande Coronasituationen ordnas festen virtuellt i december, i likhet med fjolårets fest.

Festen ordnas som stadens gemensamma videohälsning där eleverna själva deltar i att skapa i festprogrammet i form av elevarbeten, musikinslag och videor. I festligheterna ingår även stadsdirektörens hälsning och elevernas traditionsenliga dans.

– Förra året deltog skolorna ivrigt i skapandet av festen, och elevernas underbara kreationer gjorde att evenemanget blev en fest. Kreationerna bidrog till att skapa en känsla av gemenskap och växelverkan i festen. Vi önskar att vi får uppleva detta igen i år, berättar lärare Tiina Raula från planeringsteamet.

Att skapa något tillsammans har varit en viktig målsättning för årets fest.

– Verksamhet som stärker gemenskapen i barnens skolvardag stärker barnens och ungdomarnas välmående och främjar lärandet. Det är frågan om vägkost för livet. Ett välmående barn växer och blir en välmående ung vuxen i framtiden, sammanfattar områdeschef Kaisa Alaviiri.

Esbo stads och Försvarsmaktens samarbete fortsätter även i år

Också i år har festen planerats i samarbete mellan Esbo stad och Försvarsmaktens beväringsmusikkår. Beväringarna gör videohälsningen som ett kursarbete i beväringarnas underofficerskurs.

– Förra året gjorde vi för fösta gången en virtuell hälsning tillsammans med Esbo stad. Vi fick positiv respons, och det känns fint att få genomföra ett motsvarande projekt även i år. Tidigare år har beväringsmusikkåren uppträtt på festen med musikinslag, men i år sker allt på distans i videoformat. Det är en glädje och en ära att få fira självständighetsdagen med Esbo stads sjätteklassister trots undantagstider, säger informatör Tuomas Puranen från beväringsmusikkåren.

Skolorna i Esbo får ta del av videohälsningen kring självständighetsdagen. Elever och vårdnadshavare får mer information från den egna skolan.

  • Fostran och lärande
  • grundskola