Kommentera förslagen om nya busslinjer i Hagalund och Alberga

Publicerad: 5.10.2021 11.36Uppdaterad: 15.10.2021 7.47

Snabbspårvägen Spårjokern tas i bruk uppskattningsvis år 2024 och därför förnyas busslinjerna i området. Läs mera om förslagen för de olika områdena och berätta vad du tycker genom att svara på några frågor i en enkät.

Områdesindelningskarta över Hagalund och Alberga med omnejd.Bild: HSL

Helsingforsregionens trafik (HRT) har publicerat ett första utkast över de nya busslinjerna i trakten kring Hagalund och Alberga. Du kan påverka hur trafiken i området ser ut i framtiden. Du kan kommentera planerna för busslinjerna i Hagalund och Alberga(extern länk) fram till 24.10.2021.

AlbergaHagalund