Hållbar utveckling i Esbo och delaktighet i den: Besvara enkäten!

Publicerad: 12.10.2021 11.45Uppdaterad: 12.10.2021 12.32

Har du någonsin funderat över hur du skulle vilja vara med och främja hållbar utveckling i Esbo? Eller hur staden bättre skulle kunna stödja hållbarheten i din vardag?

Vi planerar som bäst arbetet med hållbar utveckling och vill ha med alla Esbobor i att bygga framtiden!

Besvara enkäten och var med och påverka på vilka sätt Esbos arbete med hållbar utveckling genomförs tillsammans med Esboborna. Samtidigt kan du, om du vill, delta i en utlottning.

Gå till undersökningen från denna länk.(extern länk)

  • Hållbar utveckling