Föreslå Årets handling för tillgänglighet! Gör personer med funktionsnedsättning synliga

Publicerad: 12.10.2021 9.10Uppdaterad: 20.10.2021 13.18

Tävlingen Årets handling för tillgänglighet efterlyser årligen inspirerande exempel på tillgänglighet, åtkomlighet och en positiv attityd. Årets tema är: gör personer med funktionsnedsättning synliga!