Förändringar i anvisningar för att ordna undervisningen i skolor och läroanstalter i oktober 2021

Publicerad: 7.10.2021 7.33Uppdaterad: 11.11.2021 10.05
Bild: Taru Turpeinen

Anvisningarna uppdaterades 7.10 och de gäller tills vidare.

Esbo stads beredningsgrupp har gjort förändringar i anvisningarna för att ordna undervisningen i skolor och läroanstalter. Förändringarna träder i kraft den 7 oktober. Anvisningarna ses över och uppdateras allmänt taget utifrån riktlinjerna av ministerier, Institutet för hälsa och välfärd, regionförvaltningsverket och staden.    

Rekommendation om ansiktsskydd fortfarande i kraft 

Det rekommenderas att alla elever i sjätte klass och uppåt samt studerande och personal fortsättningsvis använder ansiktsskydd. Rekommendationen om ansiktsskydd i skolor och läroanstalter i Esbo ses över på nytt senare när det har beslutats om en nationell riktlinje i frågan. 

Återgång till närundervisning i elevens eget modersmål  

Undervisningen i elevens eget modersmål övergår huvudsakligen till närundervisning efter höstlovet. Ett undantag utgör de grupper för vilka undervisningen också i övrigt ska ordnas på distans.  

Man får ordna fester och lägerskolor igen 

Utflykter och studie- och kulturbesök kan göras med kollektivtrafik då man undviker att röra sig under rusningstid, följer rekommendationen om ansiktsskydd i skolor och läroanstalter och är noga med handhygienen. Det är möjligt att ordna inrikes lägerskolor med övernattning, då man försäkrat sig om att resmålen har en plan för att säkerställa en coronasäker verksamhet.  

Det är möjligt att ordna fester, besök och andra evenemang i skolorna och läroanstalterna, och det är även tillåtet att bjuda in vårdnadshavare till tillställningarna. I stora skolor och på stora evenemang, till exempel på de gamlas dans, är det bra att komma överens om flera turer så att säkerhetsanvisningarna kan följas.

  • Coronavirus
  • Fostran och lärande
  • Grundskola
  • Gymnasieutbildning