Esbo vill också i fortsättningen vara den hållbaraste staden i Europa

Publicerad: 25.10.2021 18.02Uppdaterad: 25.10.2021 18.50

Esbo stads viktigaste mål under den här fullmäktigeperioden är balansering av ekonomin, återhämtning efter coronapandemin, verkställandet av vårdreformen samt arbetet med att uppnå klimatneutralitet. Dessutom tar vi med ännu större energi än hittills itu med att integrera invandrare.

Berättelsen om Esbo, det vill säga stadens strategi för åren 2021–2025, har beretts långsiktigt och i aktivt samarbete med Esbobor, personal och förtroendevalda. Fullmäktige godkände Berättelsen om Esbo 25.10.2021.

”Det har varit fint att få det nya fullmäktige och de nya ledamöterna att skriva ett nytt kapitel i Berättelsen om Esbo. Den är en uppväxtskildring och det är vår uppgift att se till att Esbo växer på ett hållbart och högklassigt sätt. Under den här fullmäktigeperioden måste vi gå från coronapandemi till tillväxt, klara oss igenom vårdreformen och sörja för tjänster för Esboborna på ett ekonomiskt hållbart sätt. Många utmaningar väntar alltså oss”, säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Sju fokusområden för fullmäktigeperioden

I Berättelsen om Esbo har vi lyft fram några särskilda fokusområden för det kommande året, nämligen att komma över coronapandemin och vårdreformen. För hela fullmäktigeperioden har det uppställts sju mål:

1. Esbo är en ledande stad inom lärande och bildning

2. Staden genomför tjänster med hjälp av hela Esbo som gemenskap

3. Esbo är ekonomiskt hållbart och beskattningen är konkurrenskraftig

4. Esbo är en internationellt attraktiv huvudstad för entreprenörskap och innovationer

5. Esbo är en trivsam, säker och naturnära hemstad

6. Esbo är klimatneutralt år 2030

7. Esbo är bäst i Finland på att integrera

”Dessa sju mål hjälper oss att rikta vår verksamhet mot vårt mål att vara den hållbaraste staden i Europa inom alla delområden av hållbarhet: ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt”, säger stadsdirektör Mäkelä. ”Enligt vår vision är Esbo en nätverksstad med fem stadscentrum, som också är en ansvarsfull och mänsklig föregångsstad. Det är viktigt att varje Esbobo har en äkta möjlighet att påverka i Esbo.”

Esboborna värdesätter natur, säkerhet och fungerande basservice

Under beredningen av Berättelsen om Esbo kunde stadens invånare delta bland annat genom att svara på två enkäter under rubriken Mitt Esbo. Sammanlagt inkom över 10 000 skriftliga svar och 70 000 kartmarkeringar. Esboborna berättade vilka platser som är viktiga för dem och kom med utvecklingsidéer. Dessutom ordnades för olika invånar- och minoritetsgrupper flera tillställningar som anknöt till beredningen av Berättelsen om Esbo.

Det visade sig att särskilt viktiga teman för invånarna var naturen runt hörnet, säkerheten, stadens basservice, välbefinnande och invånarnas delaktighet. Dessa helheter syns också i Berättelsen om Esbo, redan i värderingarna.

”Vi har också inkluderat temaområden som är viktiga för invånarna i våra förvaltningsövergripande utvecklingsprogram. De fungerar som samarbetsplattformar på vilka vi genom försök och pilotprojekt utvecklar nya lösningar för Esbobornas bästa. Utvecklingsprogrammen är också ett utmärkt sätt att bjuda in Esboborna att göra saker tillsammans”, säger stadsdirektör Mäkelä.

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för den nya fullmäktigeperioden är Ett livskraftigt Esbo, Ett välmående Esbo, Ett hållbart Esbo samt Evenemangens gemensamma Esbo.