De bostadslösas natt 17.10 ställer frågan om den bostadslösa blivit utslagen eller själv ställt sig utanför

Publicerad: 13.10.2021 7.23Uppdaterad: 5.11.2021 10.34

Temat för De bostadslösas natt i år är Utanför – utslagen vs. exkluderad. Temat Utanför lyfter fram de orsaker till bostadslöshet som beror på samhällets strukturer. Medborgarrörelsen för De bostadslösas natt kräver åtgärder för att bekämpa utslagning och bostadslöshet på bostadsmarknaden. Enligt Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s statistik fanns det i Esbo i fjol sammanlagt 523 bostadslösa personer.

Ofta är utslagning ur samhället en orsak till bostadslöshet. När det inte finns tillräckligt med bostäder till rimligt pris och boendet i samhället inte i praktiken förverkligas som en mänsklig rättighet, hamnar låginkomsttagarna utanför. Ju längre en person är bostadslös, desto svårare blir det att hitta en bostad.

– Våren 2020 var man rädd för att coronatiden skulle medföra stora problem, men tills vidare har man klarat sig överraskande bra. För närvarande finns det stor oro för bostadslösa unga och bostadslösa med invandrarbakgrund, eftersom deras andel av antalet bostadslösa har ökat under de senaste åren, berättar Tapio Nieminen, Esbo stads chef för socialtjänster för vuxna.

I Esbo bedrivs sektorsövergripande samarbete för att minska och förebygga bostadslöshet.

Statistik över bostadslösheten i Esbo

Enligt ARA:s statistik fanns det i november 2020 sammanlagt 523 bostadslösa personer i Esbo, av vilka 429 var ensamstående. Av dem var 145 långtidsbostadslösa. Av de bostadslösa var 98 kvinnor och 93 unga personer, medan 158 hade invandrarbakgrund. Antalet bostadslösa par eller familjer i Esbo uppgick till 27 hushåll.

Regeringen har som mål att halvera bostadslösheten före 2023. Miljöministeriet har inlett ett treårigt bostadslöshetsprogram med de största stadsregionerna, tjänsteproducenterna och organisationerna. Esbo stad har utarbetat en plan för att halvera bostadslösheten för åren 2020–2022.

Mer information:

De bostadslösas natt i Esbo

I Esbo firas De bostadslösas natt både genom stadsevenemang och på webben på espoonasunnottomienyö.fi(extern länk), som som öppnades på måndag 11.10.

Chattjänsten stöder i bekymmer kring boende och pengar

På webbplatsen espoonasunnottomienyö.fi kan du 11–15.10 chatta med Esbo stads experter kl. 13–15. På måndag, torsdag och fredag kan du diskutera frågor som gäller boende, och på tisdag och onsdag i synnerhet frågor om ekonomi. På webbplatsen finns också bland annat bloggar och en fotoutställning samt information om tjänster med låg tröskel. Webbplatsen är öppen fram till 22.10. 

I år ordnas exceptionellt många evenemang i Esbo, både söndagen den 17 oktober och veckan innan.

Evenemang för bostadslösa 2021 i Esbo

Förfest inför De bostadslösas natt: Hälso- och socialrådgivningen för personer som använder narkotika eller rusmedel Linkki ordnar evenemang i Esbo centrum från måndag till fredag 11–15.10.  Måndag 11.10: Utdelning av kläder. Tisdag 12.10: Tarja Savolahti från Sininauhas Aimo-projekt berättar om bostäder.  Onsdag 13.10: Föreningen Tukikohta ry presenterar projektet Etsivää jalkautuvaa työtä. Torsdag 14.10: Vi tillreder hamburgare. Fredag 15.10: Programmet öppet än så länge. Eventuellt utdelning av yllesockor.  

Förfest inför De bostadslösas natt på fredag 15.10

Alberga: kl. 16–20 utanför Sellobiblioteket (inne i biblioteket vid regn). Anställda inom projektet Yhteispelillä! berättar om stödpunkten Tiltti som är avsedd för personer som har problem med penningspel och deras anhöriga.  Utdelning av reflexer och yllesockor.  Rådgivning om bostadssökning, FPA:s information, korvgrillning och saft samt levande musik. 

Domsby: matservering kl. 12. Manna-Apu, Domsbyvägen 19. 

Evenemang i Esbo söndag 17.10

I Esboviken på gården till Sökö kapell på Sökögränden: från kl. 18 utdelning av mat, tal, musik, bokbuss, umgänge, eldshow och utdelning av varma kläder. Stadens boenderådgivare är på plats. Mässa kl. 17.

På torget invid Iso Omena i Mattby: från kl. 17 tal, allsång, korvgrillning, plättar som serveras av scouterna, saft och bullar, bokbuss och utdelning av varma kläder. Lägereldarna under De bostadslösas natt tänds kl. 19, kvällsandakt kl. 19.50. Boenderådgivarna i Esbo bostäder deltar i evenemanget. 

I Esbo centrum ute på gården vid Prästvägen: från kl. 17 korvgrillning och soppa, musikföreställningar och bokbuss. Lägereldarna under De bostadslösas natt tänds kl. 19. Kvällsandakt kl. 19.30.

Programmet kan komma att ändras, också på grund av coronasituationen.   

I De bostadslösas natt deltar bland annat aktörer från organisationer, församlingar och Esbo stads enheter samt studerande från yrkeshögskolan Laurea och Omnia.

Sedan 2002 har De bostadslösas natt firats på FN:s internationella dag för utrotande av fattigdom och utslagning den 17 oktober. Medborgarrörelsen De bostadslösas natt vill att den grundläggande rätten till en permanent bostad, ett eget hem för alla, ska förverkligas. De bostadslösas natt är en av social- och hälsovårdsbranschens största, årligen återkommande evenemang. Evenemanget är religiöst och politiskt obundet.

De riksomfattande webbplatserna för medborgarrörelsen: (extern länk)asunnottomienyo.fi(extern länk)

 

  • Vuxensocialarbete