Ändring i avgiftsbelagda parkeringsplatser i Alberga

Publicerad: 13.10.2021 4.15Uppdaterad: 13.10.2021 4.52

I Alberga sker det en ändring som gäller de avgiftsbelagda parkeringsplatserna i norra ändan av Säteriparksvägen hösten 2021.

Den sandbelagda norra ändan av Säteriparksvägen hör inte längre till zon 2 för avgiftsbelagd parkering. Parkeringsområdet kommer att vara tillfälligt och ha billigare avgift än tidigare. Parkeringen på det nya ”tillfälliga V-området” kostar i fortsättningen 0,2 euro per timme. Området kommer att användas för parkering tills byggandet av Stadsbanan inleds och medför ändringar i området. Området är markerat med gult på den bifogade kartan. 

I samband med ändringen ökar antalet bilplatser i området jämfört med nuläget. I fortsättningen ryms det cirka 100 bilar i norra ändan av Säteriparksvägen.

Ett nytt, tillfälligt parkeringsområde tai i bruk i Alberga, i norra ändan av Säteriparksvägen. Området är förmånligare än de avgiftsbelagda zonerna 1 och 2.
Alberga