Namnet Ångbåtsvägen togs i bruk i Esboviken

13.9.2021 12.58Uppdaterad: 14.9.2021 5.41

Gatunamnet Stensviksvägen – Kivenlahdentie har ändrats i september 2021 till Ångbåtsvägen – Höyrylaivantie. Det nya namnet Ångbåtsvägen behövs på grund av ändrigar i gatunätet.

Namnen Stensviksvägen och Stensviksgatan var för likadana. Dessutom har dessa två gator nu separerats av det nya byggandet kring Stensviks metrostation.

Både i Esbovikens centrum och i Stensvik finns det gott om namn av havstemat. Ångbåtsvägen förenar områdena även i det avseendet. Samtidigt berättar namnet om den lokala historien: tidigare trafikerade ångbåtarna till Stensvik.

Esboviken