De första invånarna flyttar till Finno i september

Publicerad: 17.9.2021 7.02

I det nya Finno byggs många nya bostadshus, varav det första får sina invånare under denna månad.

Till vänster Reimari. De första invånarna flyttar till det nya Finno den 28 september. Till höger Itäviitta. Bild: Espoon kaupunki

De första invånarna flyttar till det nya Finno den 28 september. Det första bostadshuset som står klart i Finno är byggföretaget Skanskas As. Oy Espoon Reimari. Åttavåningshuset i området Finnoberget nära Finno metrostation har 64 bostäder.

I Finno byggs för närvarande 15 bostadshus, varav de flesta blir klara under 2022. Skanska har också ytterligare ett objekt utöver Reimari, Lujatalo har två, T2H två, Hartela två, Hausia tre, Avara tre och Esbo Bostäder ett.

Förutom i Finnoberget byggs bostäder också i Djupsundbäckens och Nordvästbrinkens planområden nära metrostationen.

I år och nästa år kommer flera nya projekt att dra igång.

Bostäderna har goda trafikförbindelser och ligger på gångavstånd från havet. Metron trafikerar till Finno år 2023. I Finno är det också lätt att ta sig fram på cykel eller till fots.

Byggandet av Finno fortsätter under hela 2020-talet

Byggandet kring Finno metrostation börjar när den detaljplan som nu är under beredning vinner laga kraft. Den plan för Finno centrum som godkänts av fullmäktige i Esbo hävdes i rätten i maj. Planen bereds på nytt denna höst, och godkännandet ska enligt den preliminära tidtabellen behandlas våren 2022.

Den kommande detaljplanen inkluderar en tydligare skyldighet att ta hand om den skyddszon som skiljer det område där man bygger bostäder från Finnos värdefulla fågelbassäng.

I Finno finns en båthamn. Hamnområdet förändras i och med den kommande planläggningen. Målet är att få delgeneralplanen för Finno hamn till beslutsfattarna år 2022.

Planläggningen av Finno har pågått i ungefär tio år. Finno är ett havsnära stadsområde som utvecklas som ett exempelområde för bekämpning av klimatförändringen. Finno kombinerar en tät stadsstruktur med lätt trafik och kollektivtrafik, värdefulla rekreations- och skyddsområden samt ett produktionsområde med fokus på hållbar energi.

Finno blir en stadsdel med 17 000 invånare som sträcker sig från Västerleden till havet. Byggandet i Finno fortsätter under hela 2020-talet. Hela området kommer i stort sett att vara färdigt på 2030-talet.

  • Stadsutveckling
Esboviken