Byggprojektet Kungsgårdsskolan och daghem framskrider enligt tidtabell

14.9.2021 12.11

Nybyggnadsprojektet Kungsgårdsskolan och daghem i Kurtby (adr. Juppliden 8) som inleddes våren 2020 framskrider enligt tidtabell.

Arbetet på skolans och daghemmets gårdar färdigställs under hösten. Portar och tomtens staket installeras som bäst.

Inomhus har väggarna målats och möbleringen är igång. Under september inleds också installeringen av undertak. Också installeringen av el och ventilation samt automation framskrider enligt tidtabell.

Den nya skol- och daghemsbyggnaden byggs alldeles intill den historiskt värdefulla gamla skolbyggnaden. Projektet blir klart våren 2022 och verksamheten för barnen kan börja i de nya lokalerna i augusti 2022.

Mer information:

Riikka Sippo-Hosio, riikka.sippo-hosio@esbo.fi, byggherre, affärsverket Esbo lokaler

 

Köklax