I Esbos försök med cirkulär ekonomi cirkulerar saker i hemtrakterna

Publicerad: 18.8.2021 5.52Uppdaterad: 18.1.2022 8.05
En kvinna med en bebis i famnen står framför en hylla.
Bild: Petja Partanen

Coreorient Oy och Yhteismaa ry utvecklar alternativ till ägande och testar i Esbo utlåning av varor inom ett bostadsaktiebolag och handel med grannar på nätet.

De smidiga digitala tjänsterna och strävan efter en ekologisk livsstil har gjort Facebooks återvinningsgrupper och försäljningsplattformar på nätet mycket populära. Nu testas i Esbo sätt att främja konsument-till-konsument och utlåning av varor inom det närliggande grannskapet. Sanna Kurlin, ordförande för boendekommittén i ett hus av Esbo Bostäder i Storåkern, öppnar dörren till cykelförrådet på gatunivån i sitt hemhus.

Bredvid dörren finns en vit öppen hylla, dit Harri Paloheimo, verkställande direktör för Coreorient Oy som har organiserat försöket Tavaralainaamo, placerar en ny yogamatta som kan lånas av de boende.

Bredvid hyllan finns ett A4-papper som instruerar hur allt fungerar. Hyllan innehåller en masserande stol, Lego-samling och andra föremål som kostnadsfritt kan reserveras på webbplatsen för utlåning av varor.

I försöket utreds hur utlåningen av varor skulle kunna fungera utan stora investeringar för de boende i Esbo Bostäders hyresbostäder.

– Detta bygger på förtroende, säger Sanna Kurlin.

Saker cirkulerar i ditt eget hus

Försöket är en fortsättning på uthyrningen av varor från (extern länk)Liiteri.net(extern länk) som fungerar på köpcentret Suuris gård i Storåkern. Sedan sommaren 2020 är det möjligt att dygnet runt hyra ut olika hushållsvaror, elverktyg och rensmaskiner från den vita metallcontainern.

Kurlin säger att uthyrningen av varor i hemtrakterna har varit praktisk.

– Jag tvättade till exempel mattorna i mitt hem med Liiteris textiltvätt.

Uthyrningen av varor i höghusets gemensamma lokaler förkortar ytterligare avhämtningsavståndet.

– Det skulle vara praktiskt att hitta saker i hemhuset, så att de inte behöver hämtas med bil, funderar Sanna Kurlin.

Syftet med ett par månaders försök är att reda ut hur husets uthyrningställe av varor skulle kunna fungera. Många har nyttiga saker hemma som de även skulle kunna låna ut till sina grannar. Under försöket är det gratis att låna saker, men med exempelvis en batteriverktygssats som man har köpt till hemmet skulle man även kunna göra lite business.

– Det går nog väl. Här kan man pröva olika verksamhetsmodeller, uppmuntrar Harri Paloheimo.

Man hittar på även annan användning för uthyrning av varor i huset.

– Detta skulle också kunna fungera som en återvinningspunkt. Om man inte längre behöver något själv, kan man ge det till andra, föreslår Kurlin.

– Det är en bra idé, uppmuntrar Paloheimo.

Sanna Kurlin, ordförande för boendekommittén, blev glad över försöket med utlåning av varor i cykelförrådet. Numera ber man om att låna saker av goda bekanta, husets egen utlåningsställe skulle kunna främja utlåningskulturen. Bild: Petja Partanen

Man kan tjäna genom handeln med grannar

Handeln med begagnade varor har snabbt blivit en del av huvudströmning. Enligt Statistikcentralen har tre av fyra hushåll köpt begagnade varor på loppmarknad eller auktion under det senaste året. Utlåningen av varor är också vanligt. Under det senaste året har 60 procent fått eller lånat saker av andra och mer än hälften har fått grannhjälp, vilket framgår av en utredning från Centret för konsumentforskning. De oftast lånade varorna är verktyg och byggmaterial samt bilar och släp.

När utlåningen eller grannhjälpen förs till en digital plattform, utvidgas möjligheterna för delningsekonomi även utanför bekantskapskretsen. Den nya handelsplattformen testas av Esbos andra försök med cirkulär ekonomi i Mattby och Ängskulla. I Yhteismaa ry:s (extern länk)tjänst Naapurikauppa(extern länk) kan invånarna handla med varandra på nätet: sälja och köpa varor, produkter och tjänster.

Vem som helst kan öppna en egen butik i Naapurikauppa. Det är tryggt att handla i butiken: när beställningen har gjorts, överförs betalningen först när köparen har godkänt produkten, hyrningen eller tjänsten. I butiken har dessutom utmaningarna med beskattning och löneutbetalning beaktats. I Naapurikauppa sköts till exempel anmälningarna som rör anställning av barnskötare till inkomstregistret.

– Vi vill främja delningsekonomi i grannskapet, delning eller uthyrning av verktyg och transportmedel samt försäljning av tjänster, konstaterar Tanja Jänicke som hör till Yhteismaa ry:s stiftande medlemmar.

– Människorna har ett stort utbud av saker från saftmajor till verktyg och olika nyttiga färdigheter från hårklippning till trädgårdsskötsel. Man kan också tjäna med dem eller ungdomar kan skaffa sig ett sommarjobb.

Betydelsen för ekonomin växer

Enligt Centret för konsumentforskning ökar delningens betydelse för ekonomin. Den välbärgade medelklassen verkar vara särskilt entusiastisk för delningsekonomin. Till exempel i återvinningsgrupper för barnkläder byter varor ägare smidigt, och att köpa begagnade varor betyder inte att köparen uppfattas som fattig, säger studien.

– Genom försök samlar vi in information om Esbobornas preferenser och erfarenheter av delningsekonomins tjänster i närområdet, säger Mia Johansson, expert inom cirkulär ekonomi vid Esbo stad.

Enligt Tanja Jänicke har Yhteismaa ry:s försök med Naapurikauppa redan nu i startskedet fått så uppmuntrande respons att det ska förvandlas till en permanent tjänst för hela Esbo och även övriga Finland. Även Coreorient fortsätter diskussionerna med Esbo Bostäder på grundval av försöket Tavaralainaamo. Paloheimos önskan är att försöket skulle erbjuda en reproducerbar verksamhetsmodell som skulle betjäna alla 30 000 boende hos Esbos största hyresvärd.

Men kan det bli lönsamt att låna varor mellan grannar? De pionjärföretag som organiserar försöken i Esbo är säkra på detta.

Harri Paloheimo påminner om att hanteringen av den stora mängden varor i hemmen har till exempel skapat en framgångsrik business kring hyrlager. Nästa logiska steg är tjänster för cirkulär ekonomi, såsom Liiteri-tjänsten för uthyrning av varor och Yhteismaa ry:s webbtjänst (extern länk)Nappi Naapuri(extern länk) som förmedlar grannhjälp.

– Inte alla människor i världen kan äga allt möjligt. Naturresurserna skulle helt enkelt ta slut, begrundar Harri Paloheimo.

– Delningsekonomin blir en stor business i framtiden, försäkrar Tanja Jänicke.

Handeln med begagnade varor blomstrar redan på nätet men handeln i grannskapet är en växande trend.

– Finland är volontärarbetets förlovade land och människorna hjälper mycket sina grannar. Men allt behöver inte göras gratis, man kan även tjäna på det, konstaterar Tanja Jänicke.

 

Prova Naapurikauppa på  (extern länk)https://naapurikauppa.sharetribe.com/(extern länk)

Bekanta dig med Helsingfors universitets Centrum för konsumentforsknings studie: (extern länk) ANM-publikationer 2020:3

Försöken med Naapurikauppa och utlåning av varor är en del av (extern länk)projektet KIEPPI (6Aika Partnerskapsmodell för hållbara stadsdelar) som främjar cirkulärekonomi och delningsekonomi. Esbo stad vill tillsammans med företag, andra utvecklarpartner och invånarna främja delningsekonomin och en hållbar livsstil i Esbo.

 

Mer information

Mia Johansson, KIEPPI specialsakkunnig, Esbo stad

mia.johansson@espoo.fi, tfn 040 5530 439

 

Text och bilder: Petja Partanen

Mia Johansson

Specialist040 553 0439