Fullmäktige fördelade platser i förtroendeorgan

Publicerad: 30.8.2021 16.19Uppdaterad: 31.8.2021 6.47
Från höger: fullmäktiges ordförande Henna Partanen, första vice ordförande Jarno Limnéll, andra vice ordförande Markku Sistonen, tredje vice ordförande Simo Grönroos och stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Till fullmäktiges ordförande valdes Henna Partanen (Gröna) och till stadsstyrelsens ordförande Henrik Vuornos (Saml).

Fullmäktige valde Henna Partanen (Gröna) till fullmäktiges ordförande, Jarno Limnéll (Saml) till fullmäktiges första vice ordförande, Markku Sistonen (SDP) till fullmäktiges andra vice ordförande och Simo Grönroos (Sannf) till fullmäktiges tredje vice ordförande för perioden 30.8.2021–31.5.2022.

Stadsstyrelsens ordförande är Henrik Vuornos (Saml), första vice ordförande Tiina Elo (Gröna) och andra vice ordförande Maria Guzenina (SDP).

Läs mer om valen av alla förtroendeorgan och övriga sammanträdesbeslut(extern länk)

 

Stadsstyrelsens första vice ordförande Tiina Elo, ordförande Henrik Vuornos och andra vice ordförande Maria Guzenina.