Betydelsefulla sommarjobb

Publicerad: 26.8.2021 11.40Uppdaterad: 16.9.2021 10.34

Aleksi Kinnunen, Eveliina Kunnaton och Hugo Leppäsyrjä sommarjobbar vid Esbo stadsplaneringscentral där de bland annat funderar på hur man skulle kunna utveckla gågatan Sjögången i närheten av Stensviks nya metrostation. Emma Bucaya har däremot hjälpt till med barnavård i daghemmet Kartanonpuiston päiväkoti i Alberga. Esbo stad sysselsätter nästan 800 sommarjobbare.

Aleksi, Eveliina och Hugo upplever sina sommarjobb vid stadsplaneringscentralen meningsfulla och praktiska.

”Det är intressant att planera äkta projekt och tillsammans med de sakkunniga i detaljplaneringen fundera på lösningar som verkligen betyder något för Esbobornas vardag i framtiden”, säger Hugo som studerar till arkitekt, och Eveliina som studerar till landskapsarkitekt.

”I trafikplaneringen har jag fått en lagom mängd ansvar för några olika helheter. Jag kartlägger bland annat vilken typ av miljö som stöder och främjar promenader som trafikform i stället för bilism i olika stadscentra i Esbo”, berättar Aleksi som studerar trafik- och stadsplanering.

Stöd och hjälp från kollegor

Även om arbetet är behagligt självständigt får studerandena vid behov råd och hjälp från mer erfarna kollegor, vilket motverkar stress.

”Det är intressant att utbyta idéer med andra teammedlemmar och höra om det breda spektrum av frågor som landskapsarkitekter arbetar med i detaljplaneringen”, säger Eveliina som under sitt sommararbete kartlägger bland annat egenskaper hos en fungerande kvartersgård.

"Samarbetet över team- och även sektorsgränserna är givande. Vi planerar markanvändningen av den nya skolan och daghemmet i Fantsby i samarbete med experter från bildningssektorn”, säger Hugo.

Arbetet har motsvarat förväntningarna och introduktionen startade redan i intervjuskedet.

”Redan i anställningsintervjun berättades preliminärt vilka projekt den blivande sommarjobbaren skulle få delta i. Under de första arbetsdagarna fördjupades kunskapen och instruerades i användningen av system och HR-frågor”, säger Eveliina.

”Arbetet är flexibelt. Under coronatiden har distansarbetet fungerat bra och teammedlemmarna har blivit bekanta via Teams”, konstaterar Aleksi och Hugo.

Enligt Hugo Leppäsyrjä och Eveliina Kunnaton har teamen en god och öppen stämning. ”Det är uppenbart att folk trivs med varandra. Vid staden får man göra strategisk planering. Till exempel ur perspektivet för stads- och samhällsplanering är denna en nyckelplats.”Bild: Jarna Lattunen
”Esbo är en växande stad där det händer mycket och saker och ting ständigt utvecklas. Även som praktikant har jag kunnat göra skillnad”, säger Aleksi Kinnunen. Bild: Lucas Hollsten.Bild: Lucas Hollsten

Pyssel och friluftsliv

Vid Esbo stad arbetar denna sommar cirka 780 sommarjobbare. Vi anställde till exempel 65 ungdomar för assisterande uppgifter inom småbarnspedagogiken. Gymnasiestuderande Emma Bucaya hjälpte till i daghemmet Kartanonpuiston päiväkoti under juni.  

”Dagarna har gått snabbt när man lekt och pysslat med barnen. Jag har även assisterat vid bland annat måltider och andra vårdsituationer. Jag tycker om att lära mig nya saker. Det har varit trevligt att se hurdant arbetet är inom småbarnspedagogiken. Även om barnens dagliga rytm är ungefär densamma, är alla arbetsdagar olika med dem”, berättar Emma.

Både vuxna och barn på daghemmet välkomnade den nya assisterande skötaren väl. ”Det är roligt att delta i barnens aktiviteter och se vilken typ av pyssel, teckningar och lek de hittar på.”

En annan fördel med sommaren är att kunna vistas utomhus med barn varje dag.

Emma uppmuntrar att modigt söka sommarjobb. ”På sommarjobb kan man se hur det är i arbetslivet och får erfarenhet. Ingen förväntar sig att en ungdom vet allt. Man bör vara sig själv och arbetsuppgifterna lär man sig genom att ställa frågor och att göra.”

Gymnasisten Emma Bucaya skulle även i fortsättningen kunna vara intresserad av att arbeta med barn. "Många branscher verkar intressanta. Det är skönt att få prova och lära känna olika arbetsuppgifter i sommarjobbet”, säger Emma som trivdes på daghemmet Kartanonpuiston päiväkoti. Bild: Jarna Lattunen

Mest arbete inom fastighetsskötseln och underhållet

Vi i Esbo stad anställde flest ungdomar för olika uppgifter inom fastighetsskötseln och underhållet samt grönsektorn (150 sommarjobbare), hem- och långtidsvården samt assisterande uppgifter inom tjänsterna för funktionsnedsatta (100 sommarjobbare), assisterande uppgifter inom småbarnspedagogiken (65 sommarjobbare) samt inom idrotts- och ungdomstjänsterna bland annat som förvaltare av utomhusområden och strandvakt (126 sommarjobbare).

I genomsnitt varar en sommarjobbsperiod en månad.

Dessutom delade Esbo stad ut totalt 1 000 sommarsedlar. Staden betalar 300 euro till arbetsgivare som anställer unga Esbobor med sommarsedeln under 1.5–30.9.

Esbo är partner i kampanjen Ansvarsfullt sommarjobb(extern länk).

  • Jobba för Esbo