Business Espoo är Finlands mest framgångsrika främjare av företagande och entreprenörskap – bland de tre främsta i Europa

Publicerad: 16.11.2020 13.09Uppdaterad: 30.8.2021 9.10

Företagsservicenätverket Business Espoo var bland de tre finalisterna i EU-tävlingen för företagsfrämjande i evenemanget SME Assembly den 16 november. Segern i kategorin ”förbättring av affärsmiljön” togs hem av det baskiska acceleratorprogrammet Bind 4.0.

Syftet med Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) är att ge erkännande till de framgångsrikaste främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa, visa upp bästa handlingslinjer och praxis, öka medvetenheten om mervärdet av entreprenörskap samt uppmuntra och inspirera till entreprenörskap.

"Vi deltog i tävlingen eftersom vårt nätverk, som funnits i två år, ännu är ungt och vi vill få ökad synlighet. Många företagare och företag vet inte vilka alldeles kostnadsfria tjänster som står till deras förfogande", säger Harri Paananen, näringslivschef i Esbo stad. ”Finalplatsen är ett bevis på att de åtgärder som vidtagits för att främja entreprenörskap i Esbo har lönat sig. Vi tror också att denna servicemodell har något att erbjuda på hela Europas nivå”, fortsätter Paananen.

Accelerationsprogrammet Bind 4.0(extern länk) från spanska Baskien, som utsågs som vinnare av EEPA, är specialiserat på att främja projekt inom Industri 4.0. Det är en öppen innovationsplattform där startupföretag från hela världen kan samarbeta med stora industriföretag i Baskien. 

Det unika företagsservicenätverket erbjuder tjänster ”från en lucka”

Företagsservicenätverket Business Espoo stödjer framgångarna för företag och företagare i Esbo och grannkommunerna. Ett motsvarande servicenätverk, där serviceproducenter från den offentliga sektorn och aktörer från den tredje sektorn arbetar tillsammans för att betjäna företagen i området, har inte skapats på annat håll i Finland, och baserat på förhandsutredningar, inte heller någon annanstans i världen.

Modellen bygger på idén om Staden som en service, där de fördelar och den kostnadseffektivitet, kundorientering och hållbara utveckling som eftersträvas uppnås genom att samarbeta i nätverk, dela resurser och forma serviceutbudet enligt kundbehoven. Gränserna mellan organisationer suddas ut och kunden får behovsinriktad högkvalitativ service i rätt tid – enligt principen för en lucka.

Business Espoos synlighet har byggts upp även under coronapandemin, eftersom den exceptionella situationen utöver snabb kommunikation även har påkallat utveckling av nya tjänster. Det intensiva samarbetet inom nätverket har främjat en smidig skötsel av uppgifter också på distans och aktörerna som ingår i nätverket har tagit fram nya tjänster och servicekanaler, såsom processen för ansökan, handläggning och utbetalning av verksamhetsstödet för ensamföretagare, ChatBot Bertta som betjänar 24/7 på finska och engelska samt webinarserien BE-Studio för företagens olika servicebehov.

Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande (EEPA) delas ut årligen i samband med evenemanget SME Assembly till de mest framgångsrika främjarna av företagsverksamhet och entreprenörskap. SME Assembly är ett evenemang för främjande av små och medelstora företag som ordnas i samarbete mellan Europeiska kommissionen och EU:s ordförandeland. Priser delas ut i sex olika tävlingskategorier: Främjande av entreprenörsanda, Investering i entreprenörskunskaper, Förbättring av affärsmiljön, Stöd åt internationalisering av företag, Understöd för utveckling av ekologiska marknader och resurseffektivitet samt Ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap. Juryns huvudpris kan delas ut i vilken kategori som helst och det beviljas till en ansökan som juryn anser ha det mest kreativa och inspirerande initiativet för entreprenörskap i Europa. I enlighet med Europeiska kommissionens Green Deal-avtal beaktas hållbar utveckling i alla tävlingskategorier.

Ytterligare information:

Maarit Viik-Kajander, utvecklingschef, Business Espoo
maarit.viik-kajander@espoo.fi, 043 826 5210

EEPA 2020 – Meet the European shortlist(extern länk)

  • Företagande