Norra Esbo

Bekanta dig med Norra Esbo

Till storområdet Norra Esbo hör stadsdelarna Bodom, Kalajärvi, Gunnars, Lahnus, Lakisto, Luk, Nipert, Grundbacka, Rödskog, Gammelgård och Vällskog.

Norra Esbo är småhusdominerat och bosättningen koncentrerar sig till Träskända, Nipert och Kalajärvi. De övriga delarna av norra Esbo består av små byar och Noux ödemarksområde.

Norra Esbo har en stor betydelse för Esbostrategin eftersom området möjliggör boende i småhus i en naturnära miljö, i närheten av tjänster.

Generalplanen för norra och mellersta Esbo omfattar över hälften av hela Esbos markareal. I området finns både byliknande och urbana miljöer och ett mångsidigt urval av värdefull natur och miljö. Läs mera om generalplan för norra och mellersta Esbo.

I norra Esbo finns flera sjöar, mångsidiga friluftsleder, golfbanor och bland annat Nordens största vattenpark Serena. Noux nationalpark (extern länk)erbjuder markerade rutter och naturstigar för dem som rör sig i naturen.

Tilläggsinformation om Norra Esbo

Mika Rantala

Projektchef +358 46 877 2843

Alberga

Kalajärvi