Mopokärry

Hej alla som är intresserade av mopedåkning och mopeder! Mopedverkstaden är stängd på grund av renovering men ingen fara – situationen räddas av Mopokärry! Mopokärry är en mobil mopedverkstad som innehåller alla normala verktyg för renovering och underhåll av mopeder.

Mopokärry fungerar enligt samma princip som Mopedverkstaden på adressen Bäckporten 2 (Gräsan taitojen talo). Mopedverkstadens ungdomsledare hjälper vid underhåll och renovering av mopeder. Vid Mopokärry hittar du bland annat en hylsnyckelsats, ringnycklar, skruvmejslar samt rengörings- och smörjmedel. Mopokärry är öppen verksamhet och verktyg kan användas under verksamheten. Mopokärrys tjänster är avsedda för 15–23-åriga unga.

Mopokärry är i rörelse i juni vardagar 6.6–1.7.2022. I juli har Mopokärry paus och verksamheten fortsätter i augusti från och med den 8 augusti 2022. Verksamhetens tidtabell kan ändras och det lönar sig att alltid kontrollera det dagliga läget. Om Mopokärrys rörelser, mer detaljerade tidtabell och hållplatser får du mest information på Instagram på @espoon_mopotoiminta. Mopokärry är i rörelse huvudsakligen på eftermiddagen/kvällen, cirka kl. 15–20.30. Via Instagram-kontot kan du föreslå hållplatser för Mopokärry. Mopokärry samarbetar med de övriga mopedhallarna hos mopedverksamheten i huvudstadsregionen.

Unga Esbo Mopokärry

  • Verksamhet vardagar 6.6–1.7.2022 samt i augusti från och med den 8 augusti 2022. Tidtabellen kan ändras och därmed lönar det sig att kontrollera det dagliga läget
  • Verksamheten är mobil, den mer detaljerade tidtabellen och hållplatserna meddelas på Instagram på @espoon_mopotoiminta
  • Öppen mopedverkstad avsedd för 15–23-åriga unga
  • Underhåll av mopeder och samvaro för dem som är intresserade av mopedverksamhet
  • Nödvändig utrustning kan lånas på plats

I presentation ungdomsledare Jani Maarela som ansvarar för mopedverksamheten i Esbo och Mopokärry

Jag grundade mopedverksamheten i Esbo och den första fysiska mopedverkstaden för ungdomstjänster, verksamheten finns sedan 2015. Min egen erfarenhet har ökat med studier och hobbyer och vidareutvecklas med ständigt sysslande.”

Välkommen till mopedverksamheten!