Mattlidens gymnasiumMattlidens gymnasium

Vår skola

Som landets största finlandssvenska gymnasium med ca 600 studerande kan vi erbjuda ett stort och mångsidigt kursutbud. Eftersom våra kurser oftast går många gånger, ger det flexibla möjligheter att bygga upp sitt individuella studieprogram och veckovisa schema.

Bild: Henrik Janson

Förutom de obligatoriska och fördjupade kurserna i gymnasiets nationella läroplan erbjuder vi en stor mängd övriga kurser:

  • Olika IT-kurser inklusive ECDL-datakörkortet

  • Internationella språkdiplom i franska (DELF) och tyska (DSD) 

  • Gymnasiediplom i gymnastik, bildkonst, media och musik

  • Prepkurser inför skrivningarna i samtliga studentexamensämnen

  • Ett 50-tal tillämpade kurser totalt

  • Flera internationella och nationella projekt

I Mattliden har du även goda och flexibla möjligheter att kombinera gymnasiestudier med en professionell idrottssatsning och du kan dessutom få kurser tillgodoräknade för ditt idrottande på högre nivå. 

Skolan har en mycket kunnig och engagerad lärarkår/personal som brinner för sitt arbete. Skolan erbjuder även ett brett urval stödtjänster i form av egen speciallärare, kurator, hälsovårdare, tre studiehandledare samt tillgång till skolpsykolog.

Direktionen

Mattby