Mattelandet

Mattelandet i Esbo är ett resurscentrum för undervisningen i matematik.

Verksamhetsidé

Med hjälp av konkretisering av matematiska begrepp på ett mångsidigt sätt utveckla lärandet samt stöda och inspirera personal, barn och elever i daghem och skolor i Esbo. Gränsöverskridande samarbete för att utveckla undervisningen.

Mattelandet hjälper till med:

  • fortbildning
  • temadagar
  • samarbete med hemmen
  • matematiktävlingar och spelturneringar
  • material och litteratur
  • personlig handledning
  • utredningar
  • att möta nya behov som föds i daghem och skolor

Mer om Mattelandet

Mattelandet finns nu förutom på Facebook även på Instagram. 

Mattelandet i Esbo på Facebook(extern länk)
Mattelandet i Esbo på Instagram(extern länk)

Följ gärna för att få aktuell information om verksamheten.