Projektunderstöd

Sammanlagt beviljades 295 400 euro i projektunderstöd. Understöd beviljades 81 sökande. Det kom in 121 ansökningar.

Konststipendier

Sammanlagt beviljades 139 608 euro i konststipendier. 38 konstnärer fick stipendium. 87 ansökningar lämnades in.

Årsstipendium till en yrkeskonstnär

Stipendiets storlek motsvarar varje år de konstnärsstipendier som Centret för konstfrämjande beviljar. Det kom in 16 ansökningar.

Årligt understöd

Årsunderstöd delades ut till ett belopp av sammanlagt 10 949 507 euro. 106 sammanslutningar fick understöd.