Kulturkedjan

Kulturkedjan tar med sig kulturupplevelserna direkt till de äldre - till dem som bor på vårdhem, servicehem eller besökare på servicecentralerna.

Kulturkedjan förmedlar konst- och kulturupplevelser till boende och personal i vårdhem, servicehem och servicecentraler. Evenemangen kan vara allt från mindre konserter, dans- och teaterföreställningar och poesi- och litteraturstunder till dans till toner av dansmusik och olika verkstäder. Via Kulturkedjan kan både professionella konst- och kulturaktörer som konstutövande barn, unga och vuxna erbjuda inspirerande kulturmöten och kulturupplevelser över generationsgränser. Verksamheten koordineras av Esbos Resultatenhet för kultur.

Samarbete över gränser

Verksamhetsmodellen bygger på ett ömsesidigt,  långvarigt och förtroendefullt samarbete mellan parterna. Kulturkedjan strävar efter att på ett jämlikt sätt erbjuda konst och kulturupplevelser till alla stadens invånare som bor på vårdhem och servicehus.

Ansökningsperioden för aktörer till Kulturkedjan har avslutats.