KulturEsbo 2030

Programmet KulturEsbo 2030 nyttiggör perspektivet för kultur och konst i utstakningen av hela stadens framtid. Berättelsen om Esbo ställer upp mål på stadsnivå och KulturEsbo 2030 fastställer metoder med vilka man kan svara tväradministrativt på dem. Stadsfullmäktige godkände programmets nya version vid sitt sammanträde 24.1.2022.

Hållbar och innovativ KulturEsbo 2030

År 2030 är Esbo en kreativ och modig kulturstad, som stöder en hållbar livsstil. Samarbetet de olika sektorerna emellan fungerar och staden är framgångsrik med en experimentell och nyfiken inställning. Kultur och konst är närvarande i stadens anda, i invånarnas vardag, den fysiska stadsmiljön och identiteten i Esbo.