Marianne Julkunen

Marianne Julkunen

Du kan kontakta mig med idéer som gäller invånarnas deltagande.