Kongsbergs daghem

Kongsbergs daghem är ett litet daghem som är beläget i Esboviken.

Vårt daghem

Kongsbergs daghem erbjuder familjerna en hemtrevlig och trygg miljö, där barnet får vara delaktig i sin vardag. Vi har ett varmt bemötande, samt en tillåtande och uppmuntrande miljö.

Vi har en mångsidig närmiljö som erbjuder möjligheter till inspirerande verksamhet.

Vi delar ofta in barnen i smågrupper, där barnens individuella behov och intressen beaktas.

I daghemmet fungerar två barngrupper med barn i åldern 1-5 år.

Grundat: 1989

Småbarnspedagogiken i Esbo inför en verksamhetskalender

Esbo stads småbarnspedagogik utvecklar sina e-tjänster för kommuninvånarna. En verksamhetskalender har tagits i bruk och i kalendern kan du bland annat följa med enhetens evenemang och meddelanden.

Kalendern har tagits i bruk i några enheter inom småbarnspedagogiken. Verksamhetskalendern för det här daghemmet är färdig.

Bekanta dig med kalendern här!(extern länk)