Esbos klimatmål

Esbos mål är att vara kolneutralt före 2030. Kolneutraliteten innebär att en stad bara släpper ut så mycket växthusgaser som den kan binda per år. Kolneutralitetsmålet har i Esbo definierats så att utsläppen före 2030 minskas med 80 procent från nivån 1990. Den återstående andelen på 20 procent kan bindas till kolsänkor eller kompenseras på andra sätt. Med kolsänkor avses växande kolförråd, såsom växande skog. Med kompensation avses enheter för att minska utsläppen som skaffas utanför stadsorganisationens egen verksamhet för att ersätta återstående utsläpp av växthusgaser.

Program och strategier till stöd för klimatarbetet

Utredningar till stöd för klimatarbetet