Esbos klimatmål

Esbos mål är att vara kolneutralt före 2030. Kolneutraliteten innebär att en stad bara släpper ut så mycket växthusgaser som den kan binda per år. Med tjänsten Klimatvakt kan du följa hur det går för staden att genomföra sina klimatåtgärder.

Hiilineutraaliustavoite on Espoossa määritelty 80 prosentin päästövähennykseksi vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Jäljelle jäävä 20 prosentin osuus voidaan sitoa hiilinieluihin tai kompensoida muilla keinoilla. Hiilinieluilla tarkoitetaan kasvavaa hiilivarastoa, kuten kasvavaa metsää. Kompensoinnilla viitataan kaupunkiorganisaation oman toiminnan ulkopuolelta hankittaviin päästövähennysyksiköihin, joilla hyvitetään jäljelle jääneet kasvihuonekaasupäästöt.

Program och strategier till stöd för klimatarbetet

Utredningar till stöd för klimatarbetet

Ta reda på

Utställningen Klimatgärningar presenterar åtgärder som möjliggör ett kolneutralt liv i Esbo.

Esbos tjänsten Klimatvakt(extern länk) ‒ stadens klimatåtgärder, deras framsteg och inverkan på ett ställe.