Keras nya gata

På sommaren 2022 gjorde vi ett pilotförsök om framtidens gatumiljö i Kera. Målet med försöksmiljön var att presentera och berätta om lösningar för en hållbar vardag i framtidens Kera. Den upplevelsebaserade och rumsliga helheten bjöd in besökarna att uppleva och skapa sig en vision av framtidens gator och lösningar som behövs för att skapa dem. Helheten kunde besökas under sommarsäsongen 2022 vid Keran Hallit.

Försöket med framtidens gatumiljö byggs upp framför ingången till Keran Hallit. Foto: Vessi Hämäläinen

Sommaren 2022 genomfördes ett försök vid Keran Hallit(extern länk), där framtidens stadslösningar och -miljöer undersöktes. Inom pilotförsöket vid Keran Hallit undersöktes och presenterades möjligheter för framtidens stadsrum och gatumiljöer, lösningar för och sätt att utforma en hållbar vardag i Kera samt dess interaktivitet. Den nya gatan bestod av bland annat lummiga sittplatser och ett inkluderande gaturum: Hur skulle en gata i Esbo kunna se ut år 2030?

Verket, som bär namnet Keras nya gata, genomfördes så att det motsvarar förhållandena och skalorna i en verklig gatumiljö. Besökarna fick bekanta sig med ny stadsteknik, möjligheter till vistelse och lek i gaturummet samt lösningar som främjar naturens mångfald och cirkulär ekonomi. Under försökets gång sökte man idéer och visioner för användningen av gaturummet tillsammans med stadsbor i olika åldrar. 

Keraområdet genomgår en förvandling från ett logistikområde till ett flaggskepp för hållbar utveckling och erbjuder en unik miljö för testning av framtidens lösningar. Gatuförsöket är beläget vid Keran Hallit, som är i tillfälligt bruk. Där hittar man bland annat Finlands största koncentration av muralmålningar, närproduktion i form av allt från bryggerier till stadsodling samt ett idrottscenter för många olika grenar.

Helheten genomförs i samarbete mellan Esbo stad och designertrion Päivi Raivio (Parkly Oy), Kimmo Rönkä (Rönkä Consulting Oy) och Pekka Pakkanen (Planetary Architecture Oy).

Läs mer om byggandet av Keras nya gata samt invigningen!

Keras nya gata byggdes på innergården vid Keran Hallit. Foto: Vessi Hämäläinen
Keras nya gata genomförs inom projektet Rent och smart - samarbetes Kera med hjälp av ERUF-finansiering som Nylands förbund beviljat ur strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020.
Alberga