Kera görs tillsammans

Samutveckling är ett nytt sätt att bygga en stad.

Bild: Pintaliitodesign

Tillsammans med invånare, markägare, företag och andra utvecklingspartner utvecklar vi Kera som ett internationellt exempel på en smart stad och cirkulär ekonomi. Med samutveckling avses olika aktörers jämlika och nätverkande arbete för att uppnå ett gemensamt mål.

Det nätverkande, multilaterala arbets- och organiseringssättet möjliggör bättre hantering av komplicerade helheter och svarandet på nya slags kompetens- och samarbetsbehov bättre än den traditionella verksamhetsmodellen som bygger på bilaterala relationer. De viktigaste principerna är bland annat förtroende, gemensamma mål och engagemang i målen, att arbeta för projektets bästa, jämställdhet, informationsutbyte och öppenhet, gemensamt beslutsfattande, lärande, gemensam utvärdering och utveckling av tillvägagångssätt samt tillräckliga resurser.

Målet är att tillsammans göra Kera till en trivsam, säker och ren stadsdel baserad på en cirkulär ekonomi, där man till exempel skapar nya energilösningar, mobilitetsformer och urban livsmedelsproduktion som en del av en levande stadsmiljö. Keras förvandling från ett gammalt industriområde till en ny stadsdel gör det möjligt att testa hållbara lösningar och samarbeta på ett nytt sätt, där staden görs tillsammans från början. Kera är en möjlighet till samarbete, lärande och tillväxt i bräschen för den framtida stadsutvecklingen.

Är du byggherre eller investerare? Läs mer om Keras möjligheter via denna länk (på engelska).

 

Alberga