Kannusalis kontaktuppgifter och personal

Kontaktuppgifter

Kannusali ligger i Kannbrobackens underjordiska skyddsrum, på kort avstånd från järnvägsstationen i Esbo centrum.

Kannusalis adress är Kannbrogatan 4, 02770 Esbo.

Trafikförbindelser

Tåg: A, E, L, U, X och Y.

Buss: Se HRT:s linjer och tidtabeller(extern länk)

Parkering

Kannusali har gratis kundparkering. Parkeringshuset ligger invid huvudingången på adressen Kannbrogatan 2, 02770 Esbo.

Kannusalis personal

Förfrågningar om Kannusalis verksamhet och publikevenemang: kannusali@espoo.fi

Förfrågningar om hyrning av lokaler: Med blanketten(extern länk) för förfrågan eller via mejl på adress tilat.kannusali@espoo.fi.

Kannbrobackens skyddsrums vaktmästare / idrottsplatsskötare: tfn +358 50 3687931.

Hittegods: tfn +358 50 3687931.

Esbo centrum