Kom med och utveckla KAMU!

Bild: KAMU Espoo, Johanna Vähäpesola

Kampparit är en grupp KAMU-volontärer och kunder som tillsammans med museets personal utvecklar museets verksamhet. Kampparit träffas i museets lokaler ungefär en gång i månaden för att diskutera och dela åsikter kring olika teman, som tangerar museiarbetet. När Kampparit med sina tankar och idéer småpratar och sparrar oss, får vi med stadsbornas och kundernas röst i museets verksamhet.

Du kan delta i Kampparit-möten när det passar dig bäst. Det krävs inga förkunskaper om de ämnen som tas upp. På mötena har Kampparit bland annat deltagit i utställningsplaneringen, hittat på marknadsföringsidéer och lärt känna museets samlingar.

Gruppen håller inspirerande diskussioner så på de här mötena har du möjlighet att påverka och njuta av gott sällskap!

Mer information: Specialsakkunnig Johanna Vähäpesola, Johanna.vahapesola@espoo.fi