Historia på nätet

KAMU Esbo stadsmuseum utvecklar ständigt nya innehåll på nätet med historia som tema. På KAMUs sida Historia på nätet hittar du en sammanställning på alla museets digitala innehåll och nättjänster. Med hjälp av de virtuella museerna och utställningarna kan du bekanta dig med Esbo under olika tidsperioder och på fem olika platser. Du kan stiga in i Glims stämningsfulla gamla stuga eller besöka ett gammalt fiskehemman på ön Pentala i Esbo skärgård. Med mobilguiderna fördjupar du dig i olika historiska fenomen och ställen i Esbo och på KAMUs Youtube-kanal hittar du bl.a. guidningar och föreläsningar som anknyter till de temporära utställningarna. Det är lätt att använda de digitala tjänsterna antingen med den egna datorn eller med en mobilapparat.

De virtuella 360-graders museerna och utställningarna

 Allt och ingenting – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren

Nu kan man bekanta sig virtuellt med KAMU Esbo stadsmuseums nyaste utställning Allt och ingenting – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren! I den virtuella utställningen kan man bl.a. stiga in i Otnäs kapell, som är ritat av paret Siren och kännetecknas av sin utmärkande altartavla, vars motiv växlar enligt årstiden utanför kapellet. Kapellet är annars stängt, så det virtuella museet erbjuder ett enkelt sätt att bekanta sig med byggnaden invändigt.
Gå till den virtuella utställningen Allt och ingenting – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren(extern länk)

360-gradersutställningen Tusen berättelser om Esbo

Den virtuella 360-gradersutställningen Tusen berättelser om Esbo berättar hela Esbos historia med en uppdelning på fem olika rum, där olika tidsperioder och platser i Esbo presenteras: stenåldersjägarna i Bosmalm, de medeltida jordbrukarna i Mankby, herrskap och allmoge i Alberga, fabriksarbetarna i Köklax och förortslivet i den unga staden Esbo. I utställningen får du reda på hur Esbo har blivit till, vilka Esboborna är och hur Esbo har utvecklats till den stad den är idag. För att underlätta användandet av nätutställningen lönar det sig att förstora den så att den syns på hela skärmen.
Gå till den virtuella utställningen Tusen berättelser om Esbo(extern länk)

Glims gårdsmuseums virtuella museum

Glims hjärta, den härliga gamla stugan, är nu fotograferad till ett virtuellt museum på 360°. Med hjälp av bilderna kan du bekanta dig med det 200 år gamla bostadshuset, som även fungerat som gästgiveri, då museet är stängt eller då du inte kan ta dig till museet. Diktar-Vickos stuga, som inretts som en handelsbod från början av 1900-talet, är avbildad med samma teknologi, så du kan även sticka dig in och göra historiska inköp.  Det är lätt att använda de digitala tjänsterna antingen med den egna datorn eller med en mobilapparat.
Gå till det virtuella museet Glims gårdsmuseum(extern länk)

Pentala skärgårdsmuseums virtuella museum

Pentala skärgårdsmuseums virtuella museum tar dig till ett gammalt fiskehemman ute i Esbo skärgård på ön Pentala. Den virtuella utställningen förbättrar tillgängligheten, då man kan bekanta sig med museet på distans ifall båtfärden till ön är ett hinder. Skärgårdsmuseet är öppet sommartid, men med hjälp av det virtuella museet kan man bekanta sig med museet året runt. 
För tillfället kan man besöka endast en del av skärgårdsmuseets byggnader, men KAMU har som mål att i framtiden utvidga det virtuella museet att innefatta hela Pentala skärgårdsmuseum. 
Gå till det virtuella museet Pentala skärgårdsmuseum(extern länk)

Lagstads skolmuseums virtuella museum 

I det virtuella museet kan man besöka ett klassrum från 1900-talets början där pulpeterna står i raka rader och en gammal karta över Finland finns upphängd. Det virtuella äventyret innefattar ljudlandskap från gångna tiders skola och man får lära sig mera om gamla läromedel och skolmatens historia. Lagstads virtuella museum är fotograferat i det gamla klassrummet i den tidigare folkskolans övre våning.
Gå till Lagstads skolmuseums virtuella museet(extern länk).

Villa Rulludds virtuella museum

Villa Rulludd är ett unikt villakomplex där kulturfamiljen Kihlman tillbringade sina somrar i hundra år. I Villa Rulludd har man njutit av villalivet och firat sommaren och avbrottet från stadslivets rutiner från 1873 ända fram till 1980 då den övergick i Esbo stads ägo. Nuförtiden finns Villamuseets utrymmen i husets övre våning.

Med hjälp av det virtuella museet Villa Rulludd kan du besöka villan och titta på bilderna om sommarlivet som familjen Kihlman har tagit även då museet är stängt eller då du inte kan ta dig till museet.

Ta en digital söndagspromenad till Villa Rulludd för att njuta av villaatmosfären! Gå till Villa Rulludds virtuella museet.(extern länk)

De virtuella utställningarna och -museerna är producerade i samarbete med VReal som en del av 6Aikas projekt Espoon Digiagenda ja Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt.

 
Mobilguiderna

Bekanta dig med ett historiskt objekt på plats och ställe eller hemma på soffan! Med hjälp av mobilguiderna kan du bl.a. bekanta dig med Pentala skärgårdsmuseum, villamuseet Villa Rulludd, Träskända herrgårdspark, Hagalunds historia eller med Striden i Alberga under inbördeskriget år 1918. Mobilguiderna fungerar med mobilapparater eller med datorer som har internetuppkoppling. 

Bekanta dig med stadsmuseets mobilguider på underlaget Seinätön museo(extern länk).

Levande historia och nutid på Youtube

På Esbo stadsmuseums Youtube-kanal hittar du intressanta och roliga videon om Esbos historia. På spellistorna finns bl.a. föreläsningsserien Espoon Helmet sammanställda. 
På kanalen hittar du även bl.a. kortfilmen På jakt efter den röda älgen – Uppdraget i Esbo. Filmen visar de stora förändringar som skett i esbolandskapet under de senaste 100 åren. Esbos urinvånare stöter på konstiga nybyggare på de mest märkvärdiga platser. Gå till KAMUs Youtube-kanal(extern länk)

Finna.fi – Museets historiska material med en sökning

Hur såg Esbo ut förut? Med hjälp av söktjänsten Finna kan du bekanta dig med utvalda delar av stadsmuseets samlingar. Bilder och annat material publiceras kontinuerligt. Kolla bl.a. Asuntosäätiös material om Hagalund, Stensvik och Sökö.  Materialen som publicerats i Finna kan användas fritt.  Gå till KAMUs Finna(extern länk).

Läromedel om Esbos historia

Fördjupa dig i våra uppgifter på distans! Bekanta dig med Hagalunds arkitektur med hjälp av våra uppgifter eller gå på en inspirerande utfärd där du på plats och ställe ser Kaija och Heikki Sirens arkitektur och hur den passar in i landskapet.
Eller letar du efter intressanta innehåll till grupparbeten? Eller innehåll till din undervisning om säkra söktjänster? På tjänsten Finna Klassrum har vi sammanställt skräddarsydda materialpaket som är anpassade till grundskolans och gymnasiets läroplan. Du kan använda materialet bl.a. i din undervisning i historia, samhällslära, modersmål och litteratur samt bildkonst. På tjänsten finns även olika uppgifter som du kan skriva ut och tilläggsmaterial åt läraren med hjälp av vilka du på ett lätt sätt kan bekanta dig med våra innehåll på nätet. 
Material for undervisningen

Beställ vårt nyhetsbrev

I nyhetsbreven får du information om vad som händer på museets alla verksamhetsställen; nya utställningar, evenemang, föreläsningar och mycket mer. KAMU Esbo stadsmuseums nyhetsbrev utkommer ungefär en gång i månaden. Förutom det allmänna nyhetsbrevet kan man också prenumerera på ett nyhetsbrev för lärare, som ger information om de pedagogiska tjänster som Esbo stadsmuseum erbjuder skolor och daghem.
Beställ vårt nyhetsbrev(extern länk).

 

Bilder och annat material publiceras i Finna. Toppelund Gård (1908-1914).