Villa Elfviks tjänster för grupper

På den här sidan finns allmänna anvisningar och tjänster för grupper som besöker Naturens hus under dess öppettider.

Grupperna ska gärna kontakta husets kundtjänst i förväg. Vi erbjuder grupperna en kort gratis presentation av jugendvillans historia och nuvarande verksamhet i huset. Bekanta dig före besöket också med Anvisningar för grupputflykter.  

Gården är för liten för att bussar ska kunna vända på den, så bussar måste lämnas på parkeringsplatsen vid Elfviksvägen. Se trafikförbindelserna till Villa Elfvik. 

Leve Esbo – basutställningen i Naturens hus  

I Naturens hus Villa Elfvik kan du bekanta dig med den fina Esbonaturen under alla årstider. 

Utflykter i närheten av Villa Elfvik 

I närheten av Villa Elfvik finns naturstigar med olika teman för vilka man kan låna ett guidehäfte från Naturens hus:  Naturstigar i närheten av Villa Elfvik.  

Uppgiftsmaterial som kan lånas och användas självständigt i närnaturen finns för olika ålderskategorier. 

Du kan fråga våra samarbetspartner om en avgiftsbelagd guide för naturutflykter: Naturguider för en egen utflykt

Servering och egen matsäck 

På vardagar kan du äta egen matsäck i Villa Elfviks kafésal. Det finns kärl att låna i huset, så ta inte med dig engångskärl. 

På gården och längs naturstigen finns bord där du kan sitta och äta. Det finns ingen eldstad i området. 

I Villa Elfvik sorterar vi alla avfall och komposterar bioavfall. Sorteringspunkter för bioavfall, plast, glas, metall, kartong och blandavfall finns i kafésalen och i sopskjulet på den övre gården.  

På veckoslut och helger har Café Elfvik öppet i kafésalen. Från Café Elfvik kan du beställa servering för din grupp också för vardagar.  

Lokaler som kan bokas 

På Villa Elfvik kan du hyra möteslokalen Uuttu i övre våningen. Lokalen rymmer cirka 15 personer.

 Doppingboet, som ligger i en gårdsbyggnad, kan bokas gratis för olika grupper i Esbo. Lokalen har köksutrustning och redskap för undersökning av naturen

Tillgänglighet 

Utställningslokalerna och kafésalen i Villa Elfviks första våning är tillgängliga. Det finns en tillgänglighetsanpassad toalett i korridoren bredvid informationen. När det är snö- och isfritt, är naturstigen Ut i naturen tillgänglig med rullstol. Stigen är 700 meter lång. Man kommer också upp i fågeltornet med rullstol.