Villa Elfviks naturskola erbjuder en dags naturundervisning för grundskoleelever i Esbo. Naturskolan är huvudsakligen riktad till elever i årskurserna 3-8. Ansökan om naturskoldagar för följande läsår görs i april-maj.

Villa Elfviks naturskola är medlem i nätverket LYKE(extern länk). Finlands natur- och miljöskolförbund upprätthåller och utvecklar kvalitetskriterierna för LYKE-verksamheten. Som ett LYKE-utvecklingscenter utvecklar Villa Elfvik miljöpedagogik på ett mångsidigt sätt och erbjuder natur- och miljöskolverksamhet av hög kvalitet. Att certifieringskriterierna uppfylls säkerställs genom regelbundna inbördes auditeringar.  

Naturskolans teman 

De alternativa temana för naturskoldagen beskrivs nedan. Temaönskemål beaktas i den mån det är möjligt. 

Kontaktuppgifter och tjänster

AlbergaHagalund