Villa Elfvikissä toimii luontokoulu, jossa tarjotaan päivän mittaista luonto-opetusta Espoon ala- ja yläkoululaisille. Palvelu on suunnattu pääsääntöisesti 3.-8. -luokka-asteille. Seuraavan lukuvuoden luontokoulupäivien haku on aina huhti-toukokuussa.

Villa Elfvikin luontokoulu on LYKE-verkoston(ulkoinen linkki) jäsen. Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ylläpitää ja kehittää LYKE-toiminnan laatukriteerejä. LYKE-kehittämiskeskuksena Villa Elfvik kehittää monipuolisesti ympäristökasvatusta, ja tarjoaa laadukasta luonto- ja ympäristökoulutoimintaa. Sertifiointikriteerien täyttyminen varmistetaan säännöllisillä vertaisauditoinneilla. 

Hyödynnä myös muut luontototalon palvelut kouluille ja varhaiskasvatukselle

Luontokoulun teemat 

Luontokoulupäivän teemavaihtoehdot on kuvattu alla. Teematoiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan.

Kuva: Tommi Heinonen

Yhteystiedot ja palvelut