Idrottsnämnden kan bevilja understöd till sådana i Esbo registrerade idrottsföreningar som är medlemmar i en riksomfattande idrottsorganisation eller till föreningar vilkas huvudsakliga verksamhet är motion och idrott.

Ansökningstider

Om understöd

Media har ingen översättning tillgänglig på ditt språk.