Vanliga frågor om skidspår och skridskoplaner

När isas skridskoplanen nära oss? När sätts skidspåren i stånd? Får vi fler bänkar till skridskoplanerna? Vi sammanställde en lista över de vanligaste frågorna om skidspår och skridskoplaner.

Skridskoplaner:

 • När planerna isas och i hurdant skick de är kan du läsa om i tjänsten ulkoliikunta.fi(extern länk), som uppdateras av dem som underhåller planerna. 
 • Antalet planer som ska isas är cirka 70. Arbetet med att underhålla planerna inleds varje morgon från olika planer. På detta sätt kan planerna ställas i skridskoskick på ett jämlikt sätt, och vissa planer är inte alltid i skick före andra.
 • Lamporna tänds och målen och bänkarna förs till planen först när planen är i skridskoskick. 
 •  Plogning och isning sker dagligen enligt väderleksförhållandena (temperatur, nederbörd). 
 • Isningen av planerna fortsätter åtminstone till slutet av februari. Vi fortsätter dock att ploga planerna fram till mitten av mars eller så länge förhållandena tillåter det.
 • Långfärdsskridsko är tillåten på alla isplaner, men vi rekommenderar Hagalunds isträdgård, som har en lämplig form för långfärder. En längre bana för långfärdsskridsko anläggs i Oitans när väderleks- och isförhållandena är gynnsamma. På banan skrinnar man alltid på eget ansvar.
 • Denna vinter kan man skida med hundar på skidspåret vid Gumböle golfbana utan tidsbegränsningar. Om det finns tillräckligt med natursnö kommer hundstigen även till Ladusveds äng.

Skidspår:

 • Om läget på skidspåren kan du läsa i tjänsten ulkoliikunta.fi(extern länk)Det kan ibland förekomma dröjsmål i uppdateringen, men de som anlägger skidspår uppdaterar uppgifterna efter bästa förmåga. Också på skidåkarnas egen Facebooksida (facebook.com/Latutilanne(extern länk), på finska) finns goda tips direkt från skidåkare till skidåkare. 

 • Efter att det snöat och om ett gynnsamt väder fortsätter, kan alla skidspår fås i skick inom 1–3 dagar. Skidspåren som underhålls är dock sammanlagt över 200 kilometer långa, vilket innebär att det kan ta längre tid än tre dagar att anlägga vissa avsnitt.
 • Vi får många önskemål om skidspår när det finns snö och vi förmedlar dem vidare till underhållet av uteidrottsplatser. Vi beaktar dessa önskemål när det är möjligt.
 • Ett skidspår som anläggs med maskin kräver mycket snö. Ett snöskikt på 10 centimeter blir till bara en centimeter skidspårsbotten. 
 • Det har inte införts någon realtidsuppföljning av spårmaskiner eftersom en maskin kan köra samma avsnitt flera gånger innan man kan skida på spåret. Ibland anlägger spårmaskinerna bara skidspårsbotten, inte skidspår.
 • Om lampor som inte fungerar gör vi utan dröjsmål en anmälan till det elbolag som ansvarar för belysningen.
 • I och med att belysningen förnyats har motionsslingorna i Alberga, Kalajärvi, Hanikka och Oitans nu fjärrstyrning. På dessa skidspår fortsätter belysningen till kl. 23. I Oitans fungerar belysningen med en rörelsedetektor hela natten. Tills vidare har andra skidspår belysning fram till kl. 22.
 • Vi får många önskemål om banor för fristil, men ofta möjliggör ledens bredd och profil inte en trygg bana. Fristilsbanor anläggs vanligen endast på enkelriktade motionsslingor samt på sådana leder där det finns ett tryggt utrymme för en bana i båda riktningarna.
 • Det är förbjudet att gå på skidspår som satts i stånd och förstöra skidspår, men när man skidar ska man också ta hänsyn till andra trafikanter. På vissa ställen korsar skidspåren friluftsleder och stigar och då kan också andra än skidåkare korsa skidspåren.
 • Rutter som är avsedda för både fotgängare och skidåkare finns bland annat i Centralparken och Alberga. 
 • Hundskidspår Med hundar kan man denna vinter skida på skidspåret på Gumböle golfbana utan tidsbegränsningar. Om det finns tillräckligt med natursnö kommer hundstigen även till Ladusveds äng.
 • Vi får många frågor om skidriktning och skyltning. Skyltarna om rutter och riktningar har utökats på våren och sommaren 2021.

Förutom frågor, önskemål och klander får vi också mycket beröm och positiv respons. Tack!