Trappträning är effektiv motion och genom regelbunden träning kan du snabbt nå resultat. Det lönar sig att stegvis öka farten och antalet uppstigningar i en motionstrappa. Se nedan var motionstrapporna i Esbo ligger.