Det finns många idrottsplan i Esbo där man kan sporta året runt. På planerna kan man spela olika bollsport och några av planer har också möjligheter för friidrott. Det finns också sju idrottsparker med ett stort antal motionsställen.

Kontaktuppgifter och tjänster