Ge respons via mobilapplikationen Trimble Feedback

Du kan också ge respons med positionsuppgifter via mobilapplikationen Trimble Feedback(extern länk). Det är ett snabbt sätt att meddela kundtjänsten om det till exempel finns behov av underhåll.

Applikationen använder platstjänster i din telefon så vänligen skicka responsen direkt från platsen i fråga.

Vi behandlar all respons som vi fått via mobilapplikationen och vidarebefordrar den till experter som vidtar lämpliga åtgärder. Vi svarar inte på den respons som vi fått via mobilapplikationen.

Hela Esbo