Framtidsberättelser

Framtidsberättelser är en evenemangsserie som Esbos evenemangs- och kulturtjänster ordnar tillsammans med stadsborna och externa samarbetspartners på temat hållbar utveckling i syfte att bemöta klimatångest med hjälp av konst. Evenemangsserien Framtidsberättelser söker nya sätt att främja hållbar kultur och berätta nya historier.

Det mest betydande verket i Esboviken – Kärleksbrev till naturen!

Det mest betydande verket i Esboviken – Kärleksbrev till naturen! Det mest betydande verket i evenemangsserien Framtidsberättelser är ett miljökonstverk som firar naturens biologiska mångfald. Konstkollektivet Taidekollektiivi SISU, som genomför verket, samlade under sommaren tillsammans med Esbo stads kulturhus och kulturtjänster in kärleksbrev till naturen från invånarna. Naturen fick över hundra olika, vackra, starka och gripande brev. Tack till alla som skickade dem! Av de insamlade breven har cirka trettio valts ut till en serie med fem delar, som breder ut sig längs Strandpromenaden i Esbo 26.8–3.9.2023. Du kan hitta enskilda verk längs Strandpromenaden eller besöka alla fem i den ordning du vill. Läs mer om brevens platser och ta en titt på kartan på webbsidan för Kärleksbrev till naturen (kartan är på finska, länk nedan). Alla brev som fått publikationstillstånd kan läsas på den finska versionen av sidan Kärleksbrev till naturen (på det språk som de ursprungligen skrivits på, länk nedan) och de ses även i övrig kommunikation om projektet. Evenemangsserien Framtidsberättelser syns under sommaren också i kulturhusen och på deras gårdar i Esbo. Kulturhus och kulturtjänsters verksamhetsställen är Esbo kulturcentrum i Hagalund, Sellosalen i Alberga, Kannusalen i Esbo centrum, barnkulturcentret Aurora i Träskända och utställningscentret WeeGee i Hagalund. 

Evenemangsserien Framtidsberättelser