Stadsdirektör och sektorledning

Sektorsledning stöder Esbo stads stadsdirektörer.

Läs mera om Esbo stads organisationen.

Olli Isotalo

Stadsmiljödirektör

Nina Hellsten
Sekreterare
tel. +358 43 8252645
nina.hellsten@espoo.fi

Harri Rinta-aho

Direktör för sektorn för Fostran och lärandePB 30 02070 ESBO STAD

Veera Veikkolainen
Specialsakkunnig
+358 40 6344703
veera.veikkolainen@espoo.fi

Mervi Heinaro

LivskraftsdirektörPB 12 02070 ESBO STAD

Alina Savolainen
Assistent
+385 40 636 9819
alina.savolainen@espoo.fi