Stadsdirektör och sektorledning

Sektorsledning stöder Esbo stads stadsdirektörer.

Läs mera om Esbo stads organisationen.

Jukka Mäkelä

Stadsdirektör09 81621PB 11 02070 ESBO STAD

Stina Astala
Ledningens assistent
043 826 5244
stina.astala@espoo.fi

Olli Isotalo

Stadsmiljödirektör

Nina Hellsten
Sekreterare
tel. +358 43 825 2645
nina.hellsten@espoo.fi

Minna Hoffström

Omsorgsdirektör

Iiris Jaakkola
Ledningens assistent
+358 50 533 9890
iiris.jaakkola@espoo.fi

Harri Rinta-aho

Direktör för sektorn för Fostran och lärandePB 30 02070 ESBO STAD

Maiju Laaksonen
Specialsakkunnig
+358 40 508 0644
maiju.laaksonen@espoo.fi

Mervi Heinaro

LivskraftsdirektörPB 12 02070 ESBO STAD

Alina Savolainen
Assistent
+385 40 6369 819
alina.savolainen@espoo.fi