Esbo-info erbjuder - rådgivning om tjänster och evenemang som ordnas av Esbo stad, Helsingforsregionens trafik, Folkpensionsanstalten samt turistinformation som ges av Visit Espoo. - stöd vid användning av e-tjänster på datorn - gratis användning av dator med trådlös internetanslutning *På Esbo-info i Esbo centrum kan man skriva ut papperskopior. För utskriften krävs MobilePay eller betalkort (för bankkort krävs stark autentisering, till exempel nätbankskoder) *På Esbovikens Esbo-info finns ingen utskriftsmöjlighet. - mottagning av post till Esbo stad och Folkpensionsanstalten

Mobila Esbo-info

Nya Esbo-infos servicerådgivare har startat en mobil tjänst, dvs. de för ut digitalt stöd och servicerådgivning direkt till de människor som drar nytta av det, till exempel till servicecentralerna för seniorer. Se tidtabell för mobil tjänst här(extern länk).

Kontaktuppgifter och tjänster