Esbo-info erbjuder - information om Esbo stads tjänster och evenemang -rådgivning om tjänster som ordnas av stadens samarbetspartner, till exempel FPA, Västra Nylands välfärdsområde och Helsingforsregionens trafik HRT. - Vi hjälper dig att använda olika webbtjänster, till exempel då du gör en ansökan i någon myndighets e-tjänst. - gratis användning av dator med trådlös internetanslutning - mottagning av post till Esbo stad, Västra Nylands välfärdsområde och FPA Esbo-info har tidvis ingen personal på plats, men du kan ändå uträtta ärenden på egen hand.

Olika kassa- och försäljningstjänster får du vid servicepunkterna.

Mobila Esbo-info

Nya Esbo-infos servicerådgivare för ut digitalt stöd och servicerådgivning direkt till de människor som drar nytta av det, till exempel till servicecentralerna för seniorer. Se tidtabell för mobil tjänst här.

Berätta för oss genom att besvara Webropol-enkäten(extern länk) vart Esbo-info skulle kunna färdas

Digitalt stöd i Esbo

Kontaktuppgifter och tjänster